อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เผยแผนปฎิบัติการฝนหลวง ช่วยชาวนาทางภาคอีสาน

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

24 ก.ค. 2561 นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เปิดเผยว่าจากการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง จ.อุบลราชธานี ภายในกองบิน 21 ซึ่งได้เริ่มตั้งหน่วยปฏิบัติการ มาตั้งแต่วันที่ 26 มิ.ย.เป็นต้นมา

โดยได้รับการสนับสนุนสถานที่ภายในกองบิน 21 และอากาศยานทำฝน ชนิด BT-67 จำนวน 1 ลำ จากกองทัพอากาศมาร่วมปฏิบัติการกับหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง และได้ปฏิบัติการฝนหลวงไปแล้วรวม 12 วัน จำนวน 15 เที่ยวบิน มีฝนตกจากการปฏิบัติการ 9 วัน จากการลงพื้นที่และติดตามสถานการณ์ที่ผ่านมาพบว่า มีพื้นที่ร้องขอรับบริการฝนหลวงในหลายแห่ง อาทิ พื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้และพื้นที่การเกษตรตอนล่างของ จ.ศรีสะเกษ

ทั้งนี้ได้แก่ อำเภอศิลาลาด อำเภอราษีไศล อำเภอเมือง อำเภอพยุห์ อำเภออุทุมพรพิสัย อำเภอยางชุมน้อย อำเภอกันทรารมย์ อำเภอขุขันธ์ อำเภอภูสิงห์ อำเภอขุนหาญ อำเภอกันทรลักษณ์ พื้นที่ จ.ยโสธร ได้แก่ อำเภอมหาชนะชัย อำเภอค้อวัง อำเภอคำเขื่อนแก้วและพื้นที่จ.อำนาจเจริญ ได้แก่ อำเภอลืออำนาจ

โดยสถานการณ์ปัจจุบันพบว่าเกษตรกรปลูกข้าวหอมมะลิยังมีการร้องขอฝนในพื้นที่บางส่วนของ จ.ศรีสะเกษ ได้แก่ อำเภออุทุมพรพิสัย อำเภอเมือง อำเภอกันทรารมย์ อำเภอวังหิน อำเภอพยุห์ อำเภอขุขันธ์และอำเภอกันทรลักษณ์ ซึ่งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงอุบลราชธานี จะวางแผนปฏิบัติการฝนหลวงช่วยเหลือพื้นที่ดังกล่าวต่อไป

สำหรับอุปสรรคที่พบในการปฏิบัติการฝนหลวงจะเผชิญกับสภาพอากาศที่มีลมค่อนข้างแรง อีกทั้งยังมีเมฆชั้นกลางปกคลุมเป็นบริเวณกว้าง ทำให้เป็นการยากต่อการปฏิบัติการฝนหลวงในพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงทุกพื้นที่ เร่งปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อช่วยเหลือพื้นที่เป้าหมาย พร้อมทั้งเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง

อย่างไรก็ตามจะดำเนินการปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรตามการร้องขออย่างทั่วถึงทุกพื้นที่ โดยจะปฏิบัติการทันทีเมื่อสภาพอากาศเอื้ออำนวย และจะไม่ให้ส่งผลกระทบต่อพื้นที่การเกษตรที่กำลังเก็บเกี่ยว

(Visited 44 times, 1 visits today)
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry