เผย 3 วิธีให้เข้าถึง ของ จ.บุรีรัมย์ ปปช.ตื่นตัวแห่ลงทะเบียน ฉีดวัคซีน สูงถึง 360,174 ราย

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

เผย 3 วิธีให้เข้าถึง ของ จ.บุรีรัมย์ ปปช.ตื่นตัวแห่ลงทะเบียน ฉีดวัคซีน สูงถึง 360,174 ราย

วันที่ 12 พ.ค.64 ตามที่ได้มีประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่องการป้องกันระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) เพื่อขอความร่วมมือให้ประชาชนทุกคนที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ที่มีภูมิลำเนาหรือบุคคลที่มาปฏิบัติงานในจ.บุรีรัมย์ และหรือพักอาศัยในจ.บุรีรัมย์ ให้ทำการประเมินตนเอง และแสดงความจำนงต่อการรับวัคซีนโควิด-19
สำหรับชาว จ.บุรีรัมย์ มีช่องทางการดำเนินงานในการให้ประชาชน ได้แก่

1.ติดต่ออาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในชุมชน หมู่บ้าน ที่ท่านพักอาศัย โดยกระบวนการอสม.เคาะประตูบ้าน

2.ดำเนินการผ่านระบบออนไลน์ QR code BURIRAM IC

3.แสดงความจำนงผ่านศูนย์ประสานงานรับบริการวัคซีนโควิด-19 ในโรงพยาบาลหรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลใกล้บ้าน

ทั้งนี้ภายหลังดำเนินการได้มีประชาชนชาวจังหวัดบุรีรัมย์สนใจกรอกข้อมูลผู้ลงทะเบียนในระบบ BURIRAM IC ณ วันที่ 11 พ.ค.2564 แล้วทั้งสิ้น 360,174 ราย โดยข้อมูลนี้จะเป็นข้อมูลนำเข้าระบบ MOPH IC ของกระทรวงสาธารณสุข ในการวางแผนการฉีดวัคซีนของจังหวัดบุรีรัมย์ในลำดับถัดไป จึงขอให้ประชาชนทุกคนในจังหวัดบุรีรัมย์ได้ประเมินตนเอง

และแสดงความจำนงต่อการรับวัคซีนโควิด-19 ตามช่องทางที่กำหนดไว้ภายในวันที่ 21 พ.ค.2564 ตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ ฉบับที่ 4 ลงวันที่ 6 พ.ค.2564

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

(Visited 194 times, 1 visits today)
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry