คนท้องเฮ!!! ประกันสังคมปรับโครงสร้างเพิ่มเงินสงเคราะห์บุตร 600 บาท

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

นายสุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากสถานการณ์ที่ประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ในปี 2564 ส่งผลต่ออัตราส่วน ของผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้น รัฐบาลปัจจุบันจึงได้ให้ความสำคัญกับนโยบายสนับสนุนประชากรของประเทศ ให้มีบุตรเพิ่มขึ้น เพื่อเพิ่มอัตราการเกิดของประชากรที่กำลังลดลงรวมถึงสร้างกำลังแรงงานในอนาคต โดยได้มีการพัฒนาด้านสิทธิประโยชน์กรณีคลอดบุตร ปรับปรุงกฎหมายประกันสังคมให้มีสิทธิประโยชน์ที่ครอบคลุมสำหรับลูกจ้างผู้ประกันตนมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ได้เพิ่มสิทธิกรณีคลอดบุตร จากเดิมผู้ประกันตนหญิงมีสิทธิได้รับไม่เกิน 2 ครั้ง เหมาจ่าย ครั้งละ 13,000 บาท + เงินสงเคราะห์ การหยุดงาน 90 วัน เป็นให้ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับไม่จำกัดจำนวนครั้งละ 13,000 บาท + เงินสงเคราะห์การหยุดงาน 90 วัน ไม่เกิน 2 ครั้ง เพิ่มสิทธิประโยชน์กรณีสงเคราะห์บุตร จากเดิมบุตรอายุ 0 – 6 ปี ได้คราวละไม่เกิน 2 คน เหมาจ่ายรายเดือน จากเดิมเดือนละ 400 บาท เป็น 600 บาท ให้มีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์กรณีสงเคราะห์บุตรคราวละไม่เกิน 3 คน ทั้งนี้ การพัฒนาสิทธิประโยชน์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มกำลังแรงงานในครั้งนี้ สำนักงานประกันสังคมคาดว่าจะเป็นแรงจูงใจส่วนหนึ่งของผู้ประกันตน ในการที่จะสร้างครอบครัว เพื่อเพิ่มประชากรวัยทำงาน รวมถึงเพิ่มกำลังแรงงานในอนาคต ช่วยปรับโครงสร้างประชากรของประเทศให้มีความสมดุล

 

 

เครดิต innnews

(Visited 2 times, 1 visits today)
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry