“เราชนะ” การคลังเริ่มโอนเงิน! 5 กุมภาพันธ์นี้

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
351

วันที่ 3 ..2564

สำหรับโครงการเราชนะที่กระทรวงการคลัง เตรียมโอนเงินเยียวยาจากการแพร่ระบาดของโรค โควิด-19 ระลอกใหม่ โดยผู้ได้รับสิทธิจะได้รับเงินเยียวยาคนละ 3,500 บาท/เดือน เป็นระยะเวลา 2 เดือน ระหว่างเดือนม..-.. รวมเป็นเงิน 7,000 บาทต่อคน โดยเงินที่ได้รับ จะนำไปใช้ซื้อ หรือชำระค่าอาหารสินค้า ค่าใช้จ่าย ได้ตั้งแต่วันที่ 18 ..-31 ..2564

สำหรับโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน กระทรวงการคลังได้เตรียมโอนเงินให้ผู้รับสิทธิประจำเดือน .. 2564 พร้อมเงินพิเศษจากมาตรการเราชนะเป็นเดือนแรก โดยสรุปข้อมูลการโอนเงินในเดือน ..ของผู้ได้รับสิทธิมาให้ ดังนี้

เงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โอนเงินประจำเดือน วันที่ 1 .. 2564 ดังนี้ เงินสำหรับซื้อของสินค้าอุปโภคบริโภค คนละ 200-300 บาทต่อเดือน (ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้) โดยจะโอนให้ผู้รับเงินทุกคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

เงินพิเศษจาก เราชนะ เดือนกุมภาพันธ์ นอกจากเงินประจำเดือนแล้ว ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับเงินจากมาตรการเราชนะ โดยอัตโนมัติเป็นระยะเวลา 2 เดือน ตั้งแต่เดือน ..-มี.. 2564 เงินดังกล่าวจะโอนให้ทุกวันศุกร์ของแต่ละสัปดาห์ เริ่มตั้งแต่วันที่ 5 .. 2564 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะครบวงเงิน โดยรัฐจะจ่ายให้ครั้งแรกอยู่ที่ 675 หรือ 700 บาท คือ วันศุกร์ที่ 5 .., วันศุกร์ที่ 12 .., วันศุกร์ที่ 19 .. และวันศุกร์ที่ 26 ..2564

(Visited 6,930 times, 1 visits today)
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
351