กระทรวงมหาดไทย มอบของขวัญปีใหม่ 2561 ปรับลดอัตราดอกเบี้ยสถานธนานุบาลทั่วประเทศ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
1

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ระบุว่าในช่วงเทศกาลปีใหม่ สถานธนานุบาลที่อยู่ในความรับผิดชอบ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีอยู่ 240 แห่งทั่วประเทศ จะปรับลดอัตราดอกเบี้ย มอบเป็นของขวัญให้กับประชาชน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้า หรือนำไปลงทุนในกิจการขนาดย่อมโดยไม่ต้องไปกู้เงินจากเอกชน ซึ่งต้องเสียดอกเบี้ยในอัตราสูง

โดยเงินต้นเกินกว่า 5,000 บาท จะคิดอัตราดอกเบี้ย 0.50 บาท ต่อเดือน ส่วนเงินต้นเกินกว่า 5,000 บาท จะคิดอัตราดอกเบี้ย 1 บาทต่อเดือน สำหรับเงินต้นเกินกว่า 30,000 บาท ที่อัตราดอกเบี้ยจะลดลงเหลือร้อยละ 1.0 บาทต่อเดือน ซึ่งมาตรการนี้จะใช้ตลอดปี 2561

ที่มา – PPTV

(Visited 30 times, 1 visits today)
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
1