การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ขอนแก่น, ขอเชิญร่วมงานวิ่งอีเกียรัน มินิเทรลภูผาม่าน Unseen Thailand

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
1

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
ขอนแก่น, ขอเชิญร่วมงานวิ่งอีเกียรัน มินิเทรลภูผาม่าน Unseen Thailand
⛳ วันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2563
? อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น
? 10/4.5 km.
ราคาพิเศษ มินิมาราธอน 10 km 550 THB
(1กพ. – 29 กพ. 63)
มินิมาราธอน 10 km.- 650 THB. – 05:30 am.
ฟันรัน 4.5 km.- 450 THB – 06:00 am.
? เปิดรับสมัครแล้ ววันนี้
? ช่ องทางการรับสมัคร
https://runex.co/preview/5e043a8e765a47bbbaf0288f
☎ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Phone : 084 519 6556
Email : support@runex.co
Facebook : fb.com/runex.co
Line ID : runex.co

 

 

รายละเอียดกิจกรรม

อีเกีย เป็นภาษาอีสาน หมายถึง “ค้างคาว” หนึ่งในสัญลักษณ์ของ อ.ภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเมื่อ
พลบคํ่า ที่จุดชมวิวถํ้าค้างคาว จะมีฝูงอีเกีย(ค้างคาว)นับล้านตัวที่บินทอดยาวออกมาดั่งสายนํ้ากลางท้องฟ้า
นอกจากนั้นด้วยพื้นที่เกษตรกรรมสลับกับภูเขาน้อยใหญ่ ที่นี่จึงสามารถสัมผัสได้ทั้งอากาศอันสดชื่นและบรรยากาศ
ผ่อนคลายของวิถีชีวิตเรียบง่ายที่กลมกลืนไปกับธรรมชาติรอบๆ และยังแอบซ่อนไว้ด้วยแลนด์มาร์คที่น่าสนใจอีกมา
มาย อย่างเช่น ถํ้าพยานาคราช นํ้าตกตาดใหญ่ ถํ้าบ่อนํ้าศักสิทธิ์ พื้นที่นี้จึงเป็นเหมือนประตูสู่ดินแดนแห่งขุนเขาและการผจญภัย

 

แน่นอนว่าที่นี่ยังเหมาะแก่การการทำกิจกรรมไม่ว่าจะวิ่ง ปั่น หรือ Trail ก็มีเส้นทางไว้รองรับ RUNEX จึงได้
จัดวิ่งกึ่งมินิเทรล เพื่อเชิญชวนทุกท่านมาเปิดพื้นที่แสนวิเศษที่อาจถูกมองข้าม
โดย RUNEX ยังคาดหวัง ให้เกิดการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพพร้อมทั้งเพลิดเพลินไปกับการท่องเที่ยวพักผ่อน รวม
ไปถึงการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน และประชาสัมพันธ์พื้นที่และสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกด้วย
ข้อมูลกิจกรรม
การแข่งขันในระยะ มินิมาราธอน และฟันรัน เปิดรับสมัครผ่านทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันพุธที่ 18
พฤศจิกายน 2562 – 28 กุมภาพันธ์ 2563. หรือจนกว่าจะเต็มจำนวน (รวมทุกประเภทจำนวน 4,000 คน)
ผู้สมัครต้องมีอายุไม่ตํ่ากว่าที่กำหนด (ระยะมินิมาราธอน อายุ 12 ปีขึ้นไปทั้งชายและหญิง)
ผู้สมัครต้องมีรายชื่อตรงกับหลักฐานบัตรประชาชน ในกรณีที่เป็นต่างชาติ ต้องมีรายชื่อตรงกับหลักฐานพาสปอร์ต
ผู้สมัครที่ไม่ชำระเงินภายในกำหนด ถือว่าสละสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขัน
หากมีผู้ลงชื่อสมัครในช่วงเวลาที่ระบุเกินกว่าจำนวนที่ประกาศรับสมัคร จะใช้วิธีการชำระเงินก่อนมีสิทธิ์ก่อน

 

กรณีมีผู้ลงชื่อสมัครในช่วงเวลาที่ระบุไม่ครบตามจำนวน ให้ถือว่าผู้สมัครทุกคนได้รับสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขัน
การคำนวณกลุ่มอายุ คำนวณจาก ปี พ.ศ. 2563 ลบด้วยปี พ.ศ.เกิด
ระยะเวลาร่วมกิจกรรม
• วันที่ 1ธันวาคม พ.ศ. 2562 – 22 มีนาคม พ.ศ. 2563
• วันแข่งขัน วันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2563
เวลาปล่อยตัว
• ระยะ 10 กม. เวลา 05.30 น.
• ระยะ 4.5 กม. เวลา 06.00 น.
ของที่ระลึก
1. เสื้อ
2. เหรียญที่ระลึก
สถานที่จัดงานและเส้นทางการแข่งขัน
สถานที่จัดงาน ณ โรงเรียนภูผาม่าน อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น เส้นทางมี 2 ระยะ คือ 4.5 กิโลเมตร และ 10
กิโลเมตร จุดเริ่มต้น สนามกีฬา โรงเรียนภูผาม่าน (มีจุดให้นํ้า และปฐมพยาบาล)
1. เส้นทาง Fun Run 4.5 KM. จากจุดเริ่มต้น – เข้าเส้นทางหน้าโรงเรียนหทัยกิจคริสเตียน – ตรงไปเข้า
วนอุทยานแห่งชาติ ถํ้าค้างคาว ภูผาม่าน (มีจุดให้นํ้า และปฐมพยาบาล) – วนกลับออกมาเส้นทางเดิม
มุ่งหน้าโรงเรียนภูผาม่าน และเข้าเส้นชัย รวมระยะ 4.5 กิโลเมตร
2. เส้นทาง Mini Trail 10 KM. จากจุดเริ่มต้น – มุ่งหน้าไปยังโรงเรียนบ้านนานํ้าซำ – เลี้ยวซ้ายตรงไป ถํ้า
นํ้าศักดิ์สิทธิ์ (มีจุดให้นํ้า และปฐมพยาบาล) – วิ่งลัดเลาะออกไปหน้าโรงเรียนภูผาม่าน เข้าเส้นทางหน้า
โรงเรียนหทัยกิจคริสเตียน – เข้าวนอุทยานแห่งชาติ ถํ้าค้างคาว ภูผาม่าน (มีจุดให้นํ้า และปฐมพยาบาล)
– วนกลับออกมาเส้นทางเดิม มุ่งหน้าโรงเรียนภูผาม่าน และเข้าเส้นชัย รวมระยะ 10 กิโลเมตร

 

ประเภทแข่งขัน และของรางวัล
1. ประเภท Fun Run ระยะ 4.5 กิโลเมตร (ปล่อยตัวนักวิ่ง เวลา 06.00 น.) จัดการแข่งขันแบ่งเป็น ประเภทชาย
และหญิง ทุกรุ่นอายุ
2. ประเภท Mini Trail ระยะ 10 กิโลเมตร (ปล่อยตัวนักวิ่ง เวลา 05.30 น.) แบ่งเป็น ประเภทชาย และหญิง ในรุ่น
อายุที่แตกต่างกันดังนี้
1) รุ่นอายุ 12 – 19 ปี ชาย – หญิง
2) รุ่นอายุ 20 – 29 ปี ชาย – หญิง
3) รุ่นอายุ 30 – 39 ปี ชาย – หญิง
4) รุ่นอายุ 40 – 49 ปี ชาย – หญิง
5) รุ่นอายุ 50 – 59 ปี ชาย – หญิง
6) รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป ชาย – หญิงเงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรมและกติกา

กติกาของงานซึ่งผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันต้องยอมรับและปฏิบัติตาม
1. กติกาของงานสอดคล้องกับกฎหมาย
2. นอกจากกติกาของงานแล้ว ยังประกอบด้วยกติกาการแข่งขัน และกติกาในการสมัคร
Think

3. นักวิ่งผู้เข้าร่วมจะถูกปฏิบัติตามข้อควรระวังของผู้จัดงานเพื่อให้แน่ใจว่าผู้เข้าร่วมเกิดความปลอดภัย และผู้เข้า
ร่วมจะทำการวิ่งโดยยอมรับความเสี่ยงของตนเอง และผู้จัดงานจะไม่รับผิดชอบหรือต้องระวางโทษต่อการบาด
เจ็บหรือเสียชีวิต ไม่ว่ากรณีฝึกซ้อมหรือระหว่างเข้าร่วมแข่งขัน ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมควรพบแพทย์หรือที่ปรึกษาทาง
สุขภาพก่อนทำการลงทะเบียน และก่อนวันแข่งขันจริง
4. ผู้จัดไม่รับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดจากสิ่งต่อไปนี้:
(ก) ความเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุ (ผู้จัดจะจัดเตรียมแพทย์ พยาบาล อาสาสมัคร และเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยเหลือใน
กรณีฉุกเฉิน)
(ข) การสูญหายหรือเสียหายของทรัพย์สินส่วนบุคคล
(ค) การล่าช้าของการแข่งขันที่เกิดจากสิ่งที่ผู้จัดควบคุมไม่ได้
5. เพื่อที่จะทำให้เกิดความมั่นใจในความปลอดภัยของการจัดงาน ผู้จัดจะจัดให้มีการจัดการและกฎระเบียบที่เหมาะ
สมในบริเวณจัดการแข่งขัน
6. ขอให้นักวิ่งปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้จัดและกรรมการ มิฉะนั้น อาจถูกตัดสิทธิ์ไม่ให้ร่วมการแข่งขัน
7. นักวิ่งมีหน้าที่ในการตรวจสอบประกาศต่างๆ จากทางผู้จัดทั้งก่อนและระหว่างการแข่งขัน
8. ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว เสียง บทความ สถิติการแข่งขัน เป็นลิขสิทธิ์ของผู้จัด และอาจถูกนำเผยแพร่ตามสื่อ
ต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์ อินเตอร์เน็ต โทรทัศน์ นิตยสาร เป็นต้น นักกีฬาสามารถนำภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว
และเสียงของตนเองไปใช้ได้โดยไม่ต้องขออนุญาต ผู้จัดไม่อนุญาตให้นำภาพถ่ายและภาพเคลื่อนไหวของงานและ
การแข่งขันไปใช้ในทางพาณิชย์

 

กติกาการแข่งขัน
ผู้จัดไม่อนุญาตให้ผู้เข้าร่วมการแข่งขันเข้าวิ่งในสนามแข่งโดยละเมิดกติกา กฎหมาย และคำสั่งต่างๆ ในกรณี
ที่ผู้เข้าร่วมการแข่งขันไม่ปฏิบัติตาม ผู้จัดอาจไม่อนุญาตให้ร่วมงาน หรือเข้าร่วมแข่งขัน หรือตัดสิทธิ์แข่งขัน
(Disqualify)
1. ผู้จัดการแข่งขันสงวนสิทธิ์ในการจำกัด หรือปฏิเสธ การเข้าแข่งขันโดยไม่มีเงื่อนไข
2. ผู้เข้าร่วมแข่งขันที่ทำการเริ่มการแข่งขันก่อนเวลาปล่อยตัวที่กำหนดตามประเภทระยะทางที่สมัคร หรือ
สัญญาณจากผู้จัดการแข่งขัน จะถูกตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขัน
3. ผู้จัดได้จัดกลุ่มสำหรับการปล่อยตัวตามสถิติจากผลการวิ่งของนักวิ่ง นักวิ่งจะต้องเข้าสู่จุดปล่อยตัวตาม
กลุ่มที่ผู้จัดได้จัดไว้ให้ นักวิ่งที่เข้าจุดปล่อยตัวไม่ตรงตามกลุ่มที่ผู้จัดได้จัดไว้ให้ถือว่าผิดกติกาการแข่งขันและ
ตัดสิทธิ์แข่งขัน (Disqualify)
4. ต้องเริ่มวิ่งไปพร้อมกับกลุ่มปล่อยตัว การเริ่มวิ่งจากจุดสตาร์ทหลังปล่อยตัวเกิน 15 นาทีจะถือว่าลงแข่งขัน
ผิดประเภทการแข่งขัน หรือผิดกติกาการแข่งขัน และตัดสิทธิ์แข่งขัน (Disqualify)
5. ต้องติดหมายเลขวิ่งไว้ให้เห็นได้อย่างชัดเจนที่เห็นได้จากด้านหน้าของนักวิ่ง ผู้จัดไม่อนุญาตให้นักวิ่งที่ไม่ติด
หมายเลขวิ่งผ่านจุดปล่อยตัว และเข้าสู่เส้นชัย
6. ต้องวิ่งตามเส้นทางที่กำหนด (ตามลูกศร ริบบิ้น และป้าย/สัญลักษณ์บอกทาง) ห้ามใช้ทางลัด
7. การช่วยเหลือนักวิ่ง สามารถทำได้เฉพาะในบริเวณจุดพักเท่านั้น ไม่อนุญาตให้มีผู้ติดตามคอยช่วยเหลือนัก
วิ่งบนเส้นทางการแข่งขัน
8. ผู้เข้าร่วมการแข่งขันจะต้องออกจากการแข่งขันโดยทันที เมื่อผู้จัดการแข่งขันมีคำสั่งให้ยุติการแข่งขัน
9. ไม่แต่งกายหรือมีอุปกรณ์ใดๆ ที่อาจเป็นอันตรายต่อนักวิ่งอื่น
10. ไม่แต่งกายอย่างไม่เหมาะสมอันสร้างความไม่สบายใจแก่นักวิ่งอื่นหรือผู้เข้าชม เช่น ไม่สุภาพ โป๊ แสดงความ
เห็นทางการเมือง ลบหลู่ศาสนาหรือความเชื่อ โฆษณาสินค้า โฆษณาชวนเชื่อ เป็นต้น
11. ไม่ใช้อุปกรณ์หรือเสียงที่จะทำให้ผู้อื่นเข้าใจผิดว่าเป็นสัญญาณปล่อยตัว

12. ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าร่วมนำจักรยาน, สเก็ต, รถเข็นเด็ก, รถเข็น, รองเท้าที่ติดลูกล้อ หรือ อุปกรณ์การวิ่งใด ๆ
ที่มีลูกล้อ ซึ่งมาจากผู้จัด หรือ พาหนะพยาบาล วิ่งบนเส้นทางแข่งขัน
13. ไม่กระทำการใดๆ ซึ่งทำให้เกิดการล่าช้าในการแข่งขัน หรือกีดขวางการเข้าเส้นชัย
14. หยุดหรือหลีกทางให้ยานพาหนะหรือเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือฉุกเฉิน
15. ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ควบคุมเส้นทาง หรือกรรมการจัดการแข่งขันอย่างเคร่งครัด
16. การตัดสินรางวัลการแข่งขันฮาล์ฟมาราธอนและมินิมาราธอนในแต่ละรุ่นใช้ระบบเวลาแบบ Finish Time จาก
ระบบบันทึกเวลาของผู้จัดการแข่งขันโดยชิปในการจับเวลาและตรวจสอบการผ่านจุดตรวจสอบ (Check
Point) ทั้งนี้ผู้จัดอาจจัดให้มีการให้ป้ายอันดับกับนักวิ่งตามลำดับที่เข้าเส้นชัยตามประเภทและรุ่นต่างๆของ
การวิ่งเป็นระบบสำรองในการตัดสิน ผลการตัดสินการแข่งขันฮาล์ฟมาราธอนและมินิมาราธอนให้ยึดถือ
ตามระบบบันทึกเวลาโดยชิปเป็นระบบหลัก
17. การตัดสินรางวัลการแข่งขันประเภทฟันรัน จะใช้วิธีการให้ป้ายอันดับ ตามลำดับนักวิ่งที่เข้าเส้นชัย
18. นักวิ่งที่มีสิทธิได้รับรางวัลจะต้องเป็นนักวิ่งที่ติดหมายเลขวิ่งที่มีชื่อและรุ่นอายุตรงเท่านั้น
19. นักวิ่งที่ได้รับรางวัลทุกประเภทจะต้องแสดงบัตรประชาชนหรือบัตรที่ออกโดยหน่วยงานราชการที่มีเลขบัตร
ประชาชน วันเดือนปีเกิดและติดรูปถ่าย หรือหนังสือเดินทางมาแสดง ทั้งนี้อาจใช้สำเนาของบัตรหรือรูปถ่าย
20. ของบัตรแทนได้ เพื่อขอรับรางวัลตามประกาศภายในเวลาที่กำหนด มิฉะนั้นจะถือว่าไม่สามารถรายงานตัวได้
และถูกตัดสิทธิ์การรับรางวัล
21. กติกาอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้จะอ้างตามกติกาและกฎข้อบังคับตามสหพันธ์กรีฑานานาชาติ (IAAF)
22. คำตัดสินของผู้ชี้ขาดถือว่าสิ้นสุด ทั้งนี้การโต้แย้งและการอุทธรณ์สำหรับผู้ได้รับรางวัล ต้องกระทำภายใน
15 นาทีนับแต่มีการประกาศผลอย่างไม่เป็นทางการ ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องทำการวางเงินมัดจำ
1,000 บาท ก่อนการอุทธรณ์ โดยผู้จัดการแข่งขันจะทำการคืนให้ภายหลังจากการตัดสินเสร็จ
23. ผู้จัดการแข่งขันไม่อนุญาตให้ผู้เข้าร่วมการแข่งขันดื่มเครื่องดื่มใดๆ อาทิ นํ้า, นํ้าแร่, ฯลฯ และรับประทานอา
หารอื่นๆ ในระหว่างการแข่งขัน นอกเหนือจากเครื่องดื่มและอาหารที่ผู้จัดการแข่งขันได้จัดเตรียมไว้ให้
24. ผู้เข้าแข่งขันจะต้องรับอุปกรณ์สำหรับแข่งขัน (Race Pack) ได้แก่ Bib, เสื้อที่ระลึกการแข่งขัน หรือชิป
ตำแหน่งสำหรับระบุตำแหน่ง (รุ่นฮาล์ฟมาราธอนและมินิมาราธอน) ตลอดจนเอกสารและอุปกรณ์อื่นๆ ในวัน
เวลาที่ประกาศ หากผู้เข้าร่วมการแข่งขันไม่มารับชุดอุปกรณ์สำหรับการแข่งขันในวันและเวลาดังกล่าว ถือว่า
ชุดอุปกรณ์เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้จัดการแข่งขัน ซึ่งสามารถแจกจ่าย นำไปใช้งานต่อ หรือทำลายตามความ
เหมาะสม

 

25. ผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องทำการรับเหรียญรางวัลทันทีที่เสร็จสิ้นการแข่งขัน
26. ผู้จัดการแข่งขันขอสงวนลิขสิทธิ์ในการมอบรางวัลใดๆ ให้กับผู้เข้าร่วมการแข่งขันในรุ่นฮาล์ฟมาราธอนและ
มินิมาราธอน ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมการแข่งขันติดตั้งไมโครชิปสำหรับติดตามตำแหน่งผิดพลาด
27. ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมการแข่งขันใช้บริการฝากของ ผู้จัดการแข่งขันไม่รับผิดชอบในกรณีเกิดความสูญหาย
เสียหาย ต่อทรัพย์สินของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
กติกาการสมัคร
ผู้จัดอาจปฏิเสธไม่รับสมัคร หรือยกเลิกการรับสมัครสำหรับผู้สมัครซึ่งไม่อ่านและตกลงยอมรับในกติกาของ
งาน และกติกาการแข่งขัน ทั้งนี้นักวิ่งผู้เข้าร่วมต้องกรอกแบบฟอร์มรับสมัครที่เป็นทางการ หรือผ่านระบบสมัคร
ออนไลน์ และให้ข้อมูลที่จำเป็นต่อผู้จัดงาน และยอมรับเงื่อนไข
1. ห้ามสมัครซํ้าโดยผู้สมัครเดียวกัน หรือใช้ชื่อและข้อมูลผู้อื่นสมัครแทนตน
2. เมื่อลงทะเบียนแล้ว ผู้เข้าร่วมแข่งขัน ไม่สามารถโอนย้ายสิทธิ์ ในการเข้าร่วมได้หากไม่ได้รับความยินยอมจาก
ผู้จัด
3. การนับอายุนักวิ่งให้คำนวณจาก อายุนักวิ่ง = 2563 – ปีเกิดนักวิ่ง

4. ห้ามใช้ข้อมูลเท็จในการสมัคร หรือปลอมแปลงเอกสารประกอบการสมัคร
5. ไม่อนุญาตให้แก้ไขข้อมูลการสมัครภายหลังยืนยันข้อมูลแล้ว ดังนั้น กรุณาตรวจสอบข้อมูลการสมัครอย่าง
ถี่ถ้วน
6. คอมพิวเตอร์ แลปท้อป แท้ปเล็ต โทรศัพท์มือถือ และระบบปฏิบัติการต่างๆ (Operating Systems) ของ
อุปกรณ์เหล่านั้นบางประเภท อาจทำให้การสมัครผิดพลาดได้ ผู้จัดไม่สามารถรับผิดชอบการทำงานสำหรับ
ทุกอุปกรณ์ได้ และไม่รับผิดชอบต่อการล่าช้าอันเกิดจากการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอันอาจเกิดขึ้น
7. ผู้จัดไม่รับผิดชอบกรณีที่อีเมลที่แจ้งไว้ไม่ถูกต้อง ผู้สมัครมีหน้าที่เข้าตรวจสอบอีเมลหรือเว็บไซต์เอง
8. เนื่องจากผู้สมัครมีจำนวนมาก ผู้จัดอาจไม่สามารถตอบคำถามเกี่ยวกับสถานะหรือผลการสมัครได้เป็นราย
คน
9. นักวิ่งที่ใช้หมายเลขแข่งขันของผู้อื่น ไม่มีสิทธิ์ได้รับรางวัล และผู้จัดจะไม่รับผิดชอบในกรณีใดๆ ทั้งสิ้นถ้าผู้
สมัครที่มอบสิทธิ์ให้ผู้อื่นเข้าร่วมแข่งขันแทน
10. การมอบอำนาจให้ผู้อื่นลงทะเบียนรับหมายเลข วิ่งและอุปกรณ์แทน จะต้องแสดงสำเนาบัตรประจำตัว
ประชาชน/พาสปอร์ตของผู้สมัครที่ออกโดยหน่วย งานราชการพร้อมรับรองสำเนา ซึ่งมีหมายเลขตามที่ลง
ทะเบียนไว้เท่านั้น
11. ไม่มีการลงทะเบียนรับหมายเลขวิ่งและอุปกรณ์ในวันแข่งขัน
12. ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าสมัครในกรณีที่ต้องยกเลิกหรือเลื่อนการแข่งขันจากเหตุผลที่ไม่สามารถควบคุม
ได้โดยผู้จัด หรือภัยธรรมชาติ
13. ผู้จัดการแข่งขันจะไม่มีการชดเชยค่าเสียหาย หรือรับผิดชอบใดๆต่อการโต้แย้งอันเนื่องจากการกรอกข้อมูล
ไม่สมบูรณ์หรือความผิดพลาดจากผู้สมัครครบตามเงื่อนไข
อัตราค่าสมัคร
1. ประเภท Fun Run 4.5 KM. ราคา 450 บาท
2. ประเภท Mini Trail 10 KM. ราคา 650 บาท
3. ประเภท VIP (สามารถเลือกระยะวิ่งใดก็ได้) 1,500 บาท

ค่าลงทะเบียนทุกประเภทรวมบริการ
• หมายเลขประจำตัวนักวิ่ง
• เสื้อแข่งขัน (สามารถรับเสื้อได้เองในวันแข่งขัน หรือเลือกรับผ่านทางไปรษณีย์ ซึ่งมีค่าจัดส่ง)
• เหรียญที่ระลึก (เฉพาะผู้ที่เข้าเส้นชัยตามเวลาที่กำหนด และ ปฏิบัติถูกต้องตามกฎการแข่งขันเท่านั้น)
• อาหาร

(Visited 131 times, 1 visits today)
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
1