กรมการขนส่งทางบก ประกาศกฎหมายใหม่ เริ่มใช้

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
4

กรมการขนส่งทางบก “ประกาศกฎหมายใหม่” ตำรวจไม่สามารถยึด”ใบขับขี่”ได้

เชื่อว่าหลายคนอาจไม่เคยรู้ เมื่อ วันที่ 16 สิงหาคม 2562 เฟซบุ๊กเพจ “กรมการขนส่งทางบก” ได้มีการ

ประกาศกฎหมายใหม่ ให้แก่พี่น้องประชาชนได้รู้ โดยได้โพสต์ระบุข้อความว่า กฎหมายใหม่ ตำรวจจราจร

ยึดใบขับขี่ไม่ได้ เริ่มใช้ 20 กันยายน 2562พ.ร.บ. จราจรทางบกฉบับที่ 12 ประจำปี พ.ศ. 2562 ได้ถูกเผย

แพร่จากเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา โดยมีเนื้อหาสำคัญอยู่ในมาตรา 31/1 ว่า “ในขณะขับรถในทางเดินรถ

ผู้ขับขี่ต้องมีใบอนุญาตขับขี่อยู่กับตัวและต้องแสดงต่อเจ้าพนักงานจราจรเมื่อขอตรวจ”

“ในกรณีที่ผู้ขับขี่แสดงใบอนุญาตขับขี่ด้วยวิธีการทางข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์หรือสำเนาภาพถ่ายใบอนุญาต

ขับขี่ตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด ให้ถือว่าผู้ขับขี่มีใบอนุญาตขับขี่อยู่กับตัวตามวรรคหนึ่งแล้ว” ดังนั้น

ตำรวจจราจรสามารถเรียกตรวจใบขับขี่ สามารถออกใบสั่งได้

แต่จะไม่สามารถยึดใบขับขี่ได้ ประชาชนสามารถใช้ใบขับขี่ดิจิตอล จากกรมการขนส่งทางบกได้ สามารถ

โหลดใช้งานในโทรศัพท์สมาร์ทโฟนได้ทั้ง แอนดรอย และ ไอโฟน โดยค้นหาจากคำว่า DLT QR LICENCE

และหลังจากที่ กรมการขนส่งทางบก ประกาศกฎหมายใหม่ ตำรวจไม่สามารถยึดใบขับขี่ได้ ได้ประกาศ

กฎหมายใหม่ ก็มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นต่อกฎหมายใหม่นี้เยอะมาก

***********************************

(ขอขอบคุณเรื่องจาก กรมการขนส่งทางบก)

(Visited 10,251 times, 1 visits today)
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
4