ไม่เห็นด้วย ลั่นไม่ได้แก้ปัญหา”แรงงาน” งานนี้ผิดหวังกันทั้งประเทศ

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

 ไม่เห็นด้วย ลั่นไม่ได้แก้ปัญหา”แรงงาน” งานนี้ผิดหวังกันทั้งประเทศ

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวถึงกรณีที่รัฐบาลมีนโยบายปรับขึ้นค่า

จ้างขั้นต่ำเป็นวันละ 400 บาท โดยระบุว่าไม่เห็นด้วยถ้ารัฐบาลต้องการช่วยเหลือผู้ใช้แรงงาน สามารถใช้วิธี

การปรับโครงสร้าง ลดการส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของลูกจ้างชั่วคราว 6 เดือน – 12 เดือนได้ จน

กว่าภาวะเศรษฐกิจจะดีขึ้น ซึ่งจะไม่เป็นการสร้างภาระให้กับผู้ประกอบการด้วย

โดยขณะนี้ลูกจ้างต้องจ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ในอัตรา 5 % ของเงินเดือน, นายจ้างสมทบ 5 %

และภาครัฐสมทบ 2.75 % ถ้าปรับเป็นรัฐบาลจ่ายเงินสมทบแทนลูกจ้างเป็น 7.75 % ก็จะช่วยได้มาก โดย

เฉพาะผู้ประกอบการขนาดเล็ก

ทั้งนี้สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เห็นว่านโยบายปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำเป็นวันละ 400 บาททันที ไม่

สามารถยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้ใช้แรงงานได้อย่างยั่งยืน รวมทั้งจะเป็นการเพิ่มต้นทุน

อาจทำให้ธุรกิจ SME ต้องปิดกิจการลง หรือเลิกจ้างแรงงาน และยังไม่ช่วยแก้ไขปัญหาขาดแคลนแรงงาน

 

********************

(ขอขอบคุณเรื่องจาก siamnews)
(Visited 689 times, 1 visits today)
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry