จังหวัดสมุทรสงครามออกประกาศพื้นที่”ท่าเรือข้ามฟากแสงวณิช”  ไม่ปลอดภัย

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
1

จังหวัดสมุทรสงครามออกประกาศพื้นที่”ท่าเรือข้ามฟากแสงวณิช”

ไม่ปลอดภัย “ห้ามประชาชนเข้าใช้” ฝ่าฝืนมีโทษ

หลังเกิดเหตุุศาลาคอนกรีตริมแม่น้ำแม่กลอง ใกล้วัดเพชรสมุทรฯพังถล่ม มีประชาชนที่อยู่บนศาลาได้รับบาด

เจ็บ 23 คน และเสียชีวิต 3 คน

วันนี้ (17 ก.ค.62) จ.สมุทรสงคราม ได้ออกประกาศกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด

สมุทรสงครามว่า ตามที่ได้เกิดเหตุศาลาร้านค้าริมแม่น้ำทรุดตัวลงแม่น้ำแม่กลองเสียหายทั้งหลัง เมื่อวันที่ 17

กรกฎาคม 2562 เวลาประมาณ 12.45 น.บริเวณท่าเรือแสงวณิชฝั่งวัตเพชรสมุทรวรวิหาร เขตเทศบาลเมือง

สมุทรสงคราม อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม ทำให้มีผู้บาดจ็บจำนวนมาก และมีผู้สูญหาย จำนวน 2

คน นั้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 21,22 และ 49 แห่งพระราขบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพ.ศ.

2550 จึงขอประกาศให้พื้นที่บริเวณท่าเรือข้ามฟากแสงวณิช อาคารศาลาริมน้ำตลอดแนวจนถึงบริเวณกำแพง

วัดเพชรสมุทรวรวิหาร ด้านซอยวัดเพชรสมุทร 2 เป็นพื้นที่เสี่ยงภัยและห้ามบุคคลหรือหน่วยงาน ผู้ประกอบการ

ร้านคัา เข้าหรือใช้ประโยชน์พื้นที่ดังกล่าวโดยเด็ดขาด จนกว่าหน่วยงานผู้มีอำนาจหน้าที่จะได้ทำการตรวจ

สอบและรับรองความปลอดภัยหากฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามประกาศหรือขัดขวางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต้อง

ระวางโทษ จำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 6,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ประกาศ ณ วันที่ 17 กรกฎาคม

พ.ศ.2562

**************************************************

(ขอขอบคุณภาพจาก สภ.เมืองสมุทรสงคราม , มรกต21 ,ผู้ใหญ่บ้านสมชาย วงษ์ศักดิ์)

 

(Visited 443 times, 1 visits today)
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
1