“รายซื่อผูบาดเจ็บและผู้สูญหาย”

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

“รายซื่อผูบาดเจ็บและผู้สูญหาย” จากเหตุร้านค้าท่าเรือข้ามฟากพังลงแม่น้ำ

จากเหตุร้านค้าท่าเรือข้ามฟากแสงวณิช ภายในพื้นที่วัดเพชรสมุทรวรวิหาร ต.แม่กลอง อ.เมืองสมุทรสงคราม

จ.สมุทรสงคราม ได้เกิดทรุดตัว พังลงแม่น้ำทั้งหลัง เบื้องต้นมีผู้บาดเจ็บถูกนำส่งรักษาตัวที่ รพ.สมเด็จพระพุทธ

เลิศหล้า จ.สมุทรสงคราม มีจำนวน 23 ราย แบ่งเป็นชาย 10 ราย และหญิง 13 ราย

และจากเหตุการณ์ดังกล่าว ยังคงมีผู้สูญหายอีกจำนวน 3 ราย ซึ่งเจ้าหน้าที่อยู่ในระหว่างการค้นหา โดยมี

เจ้าหน้าที่จากมูลนิธิสว่างเบญจธรรมได้นำเรือ พร้อมเจ้าหน้าที่ชุดประดาน้ำ เข้าร่วมค้นหาผู้สูญหาย จำนวน 6

ชุด และเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ได้เปิดศูนย์อำนวยการ เป็นการเฉพาะกิจ  ณ หอประชุมเทศบาลเมืองฯ

เพื่อเข้าตรวจสอบ และดูแลช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเบื้องต้น

ส่วนรายชื่อผู้ได้รับบาดเจ็บที่อยู่ที่ห้องฉุกเฉิน รพ.สมเด็จพระพุทธเลิศหล้า มีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นางสาวบัณฑิตา ผลเจริญ
2. นางสาวเกวลิน ยาเครือ
3. นางสาวศูภานิดา คุ้มอนุวงศ์
4. นางศรีนวล สนามเขต
5. นายฉลวย แสงจันทร์
6. เด็กหญิงแก้วตา ช่างประดับ
7. นายนฤดล ชื่นจิต
8. นายเอื้ออังกูล โฆษิตพานิชย์
9. นางสาวญานิศา มั่นเขตการณ์
10.นางสาวบุษยากร รุ่งอุทัย
11.นายกษิดิศ พงศ์พรหม
12.นางสาววสิตา แสงเครือ
13.นางสาววรนุช คำกองแก้ว
14.นายอนันต์ มาลัง
15.นางสาวชลธร จันทร์ประสิทธิ์
16.นายทองตั้ง จันทร์นาค
17.นางสาวรัชนีกร พิมจันทร์
18.นางสาวกรวี สนันนท์บุญ
19.นายบุญสืบ วรรณาวงษ์
20.นายไพรัช พุกภักดี
21.เด็กชายยศกร อรุณราช
22.นายศุภณัฐ มณีรัตน์
23.นางสาวสุนัน เต็งสกุล

ในส่วนรายชื่อผู้ที่ยังคงสูญหาย จำนวน 3 ราย คือ

1. นางสุรีพร อุราชื่น
2. น.ส.พรพิไล เสือเล็ก
3. น้องข้าวตู นร.รร.วัดป้อมแก้ว

ข้อมูลจากสำนักงาน ปภ.จ.สมุทรสงคราม
เมื่อเวลา 14.30 น.

 

ข้อมูลจากสำนักงาน ปภ.จ.สมุทรสงคราม
เมื่อเวลา 14.30 น.

(Visited 2,652 times, 1 visits today)
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry