พล.อ.ประยุทธ์ ยังคงให้รักษา คำสั่ง ม.44 อยู่หลายฉบับ ที่ทหารยังมีอำนาจจับกุม ตรวจค้น และออกหมายเรียกบุคคลต่างๆได้

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

ม.44 ยังไม่ได้ยกเลิกหมดทุกคำสั่ง ผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังจากที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ใช้อำนาจตามมาตรา 44 ของ รัฐธรรมนูญชั่วคราวปี 2557 และ มาตรา 265 ของ  รัฐธรรมนูญ 2560 ยกเลิกคำสั่งตามมาตรา 44 หลายฉบับ รวมถึงการโอนคดีที่อยู่ในศาลทหารไปอยู่ในศาลยุติธรรมปกติ

อย่างไรก็ตามยังมีข้อสังเกตุว่า คำสั่งที่ยกเลิกนั้น ไม่ได้รวมคำสั่งที่ให้อำนาจทหารเป็นเจ้าพนักงานในการจับกุม ตรวจค้น และออกหมายเรียกบุคคลต่างๆ

โดยคำสั่งสองฉบับที่ไม่ถูกยกเลิกประกอบด้วย

1.คำสั่งหัวหน้า คสช. ฉบับที่ 3/2558 โดย คำสั่งฉบับนี้ระบุให้ “ทหาร”  เป็นเจ้าพนักงานรักษาความสงบเรียบร้อย โดยมีหน้าที่ดำเนินการป้องกันและปราบปรามในคดี ความผิดต่อองค์พระมหากษัตริย์ ความผิดต่อความมั่นคงของรัฐ  ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยอาวุธปืน

โดยกำหนดให้ มีอำนาจในการ ออกหมายเรียกให้บุคคลมารายงานตัว,จับกุมผู้ที่กระทำความผิด,เข้าร่วมในการสอบสวน กับพนักงานสอบสวน  ,เข้าไปในเคหสถานเพื่อตรวจค้น รวมทั้งตรวจค้นบุคคลหรือยานพาหนะ ,อายัดทรัพย์สิน,นอกจากนี้เพื่อความจำเป็นในการแก้ไขสถานการณ์ สามารถสั่งห้ามเสนอข่าว จำหน่าย หรือทำให้แพร่หลายซึ่งหนังสือพิมพ์หรือสิ่งอื่นใด ที่มีข้อความอันอาจทำให้ประชาชนหวาดกลัว

และที่สำคัญ “ในกรณีที่มีเหตุอนควรสงสัย โดยมีหลักฐานตามสมควรว่าบุคคลใดกระทำความผิดตามข้อ 3 ให้เจ้าพนักงานรักษาความสงบเรียบร้อยมีอำนาจเรียกตัวบุคคลนั้นมาเพื่อสอบถามข้อมูลหรือให้ถ้อยคำอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินการตามข้อ 3 และกรณีที่ยังสอบถามไม่เสร็จ จะควบคุมตัวบุคคลนั้นไว้ก็ได้แต่ต้องไม่เกิน 7 วัน”

อ่านคำสั่ง หัวหน้า คสช. ฉบับที่ 3/2558

2.คำสั่งหัวหน้า คสช. ฉบับที่ 13/2559 ซึ่งให้อำนาจลักษณะเดียวกัน แต่เพิ่มเติมคดีเกี่ยวจ้องกัยควมผิดอาญาที่ก่อให้เกิดภยันตรายต่อความสงบเรียบร้อยหรือ บ่อนทำลายเศรษฐกิจประเทศ

(Visited 302 times, 1 visits today)
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry