โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ประกาศปรับระบบการจ่ายยาตามสิทธิพื้นฐาน

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

จากกรณีที่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ประกาศว่า “สำหรับผู้ป่วย สิทธิ 30 บาทรักษาโรค และสิทธิประกันสังคม ตั้งแต่วันที่ 10 เม.ย. เป็นต้นไป มีการปรับระบบการจ่ายยาตามสิทธิพื้นฐานของท่าน กรณีใช้ยานอกสิทธิพื้นฐาน ต้องชำระค่ายาเอง กรณีไม่สามารถชำระค่ายาได้ ให้ปรึกษาแพทย์ เพื่อเปลี่ยนยาตามสิทธิ หรือ เพื่อส่งพบงานสังคมสงเคราะห์พิจารณา” ทำให้ในโลกโซเชียลเกิดความไม่พอใจอย่างมาก และคิดว่าโรงพยาบาลจะลดคุณภาพยาลง เพื่อให้เหมาะสมกับเงินที่ได้รับจากผู้ป่วย คนรวยจะได้ยาดีกว่าคนจน ทั้งที่ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมจะถูกหักเงินเดือนนับร้อยบาทเป็นประจำทุกเดือน

ล่าสุด คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ประกาศเรื่อง ชี้แจงการปรับระบบการจ่ายยาสำหรับผู้ป่วยสิทธิปลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง) สิทธิประกันสังคม และสิทธิข้าราชการ ระบุว่า ตั้งแต่วันที่ 10 เม.ย. 2562 เป็นต้นไป โรงพยาบาลรามาธิบดีได้นำระบบการจ่ายยาด้วยคอมพิวเตอร์ระบบใหม่มาใช้งาน ซึ่งจะทำให้ผู้ป่วยได้รับยาที่เหมาะสม ตามสิทธิการรักษาของตนอย่างสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ลดความไม่สะดวกในการย้อนกลับไปหาแพทย์ โดยผู้ป่วยจะได้รับยาอย่างสมเหตุสมผลตามมาตรฐานการรักษาและความจำเป็นของผู้ป่วย

หากผู้ป่วยต้องการได้รับยานอกสิทธิการรักษาของตนเอง โรงพยาบาลจะคิดค่ายาในส่วนดังกล่าว หากไม่สามารถชำระได้ ผู้ป่วยสามารถปรึกษาแพทย์เพื่อพิจารณาเปลี่ยนยาได้ นอกจากนี้ โรงพยาบาลยังคงไว้ซึ่งแนวทางช่วยเหลือค่ายา โดยมูลนิธิรามาธิบดีฯ เหมือนเดิม โรงพยาบาลรามาธิบดีมุ่งมั่นพัฒนาระบบเพื่อความสะดวกคล่องตัวของผู้ป่วย และให้การรักษาที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน เหมาะสม และเป็นธรรม จึงขอแจ้งมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน”

 

(Visited 1,976 times, 1 visits today)
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry