พระบรมราชวงศ์ทุกพระองค์ ต้องเป็นกลางทางการเมือง และไม่สามารถดำรงตำแหน่งใดๆ ทางการเมืองได้

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
7
โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ได้เผยแพร่ประกาศสถาบันพระมหากษัตริย์ตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งในใจความสำคัญ “พระบรมราชวงศ์ทุกพระองค์ จึงอยู่ในหลักการเกี่ยวกับการดำรงอยู่เหนือการเมือง และความเป็นกลางทางการเมืองของพระมหากษัตริย์ด้วย และไม่สามารถดำรงตำแหน่งใดๆ ทางการเมืองได้ เพราะจะเป็นการขัดกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ” ซึ่งจะทำให้การลงบัญชีรายชื่อชิงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา ต้องมีปัญหาแน่นอน

 

(Visited 20,818 times, 1 visits today)
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
7