อธิบดีกรมอนามัย เตือน…!! ใส่ “Face Shield” แต่ไม่ใส่หน้ากากอนามัย ป้องกัน COVID-19 ไม่ได้

อธิบดีกรมอนามัย เตือน…!! ใส่ “Face Shield” แต่ไม่ใส่หน้ากากอนามัย ป้องกัน COVID-19 ไม่ได้ พญ.พรรณพิมล วิปลากร อธิบดีกรมอนามัย เตือนอย่าใส่เฟชชิลด์แทนหน้ากาก เสี่ย […]