เชียงใหม่เฮลั่น!! ไม่พบเชื้ิอเข้าวันที่ 4

เชียงใหม่ไม่พบผู้ติดเชื้อ เป็นวันที่ 4 ต้นเหตุเชื้อกระจายอยู่ใน 2 ร้านดัง ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ (16 มกราคม) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ รายงานสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในวันนี้ไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ติดต่อกันเป็นวันที่ 4 ถือเป็นสัญญาณที่ดีของการควบคุมโรคในพื้นที่ ขณะนี้จังหวัดเชียงใหม่มีผู้ป่วยโควิด-19 อยู่ที่ 69 ราย ในจำนวนนี้เป็นผู้ติดเชื้อระลอกใหม่ 23 ราย อย่างไรก็ตาม แม้แนวโน้มจะเป็นไปในทางที่ดีขึ้น แต่คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อ จังหวัดเชียงใหม่ ก็ยังคงเข้มงวดมาตรการป้องกัน โดยเฉพาะมาตราการการตรวจสอบบุคคลที่เดินทางจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดอย่างเข้มงวด และพื้นที่ควบคุมสูงสุดที่จะต้องมีหนังสือรับรองและเข้าสู่ระบบการกักตัวทุกคน ทั้งช่องทางรถยนต์ รถไฟ และอากาศยาน เพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อโควิด-19 จากนอกพื้นที่เข้ามาสู่ภายในจังหวัด ขณะที่ศูนย์โควิด จังหวัดเชียงใหม่ ระบุผลการตรวจสอบสถานบริการที่มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทั้ง 2 แห่งก่อนหน้านี้ พบว่ามีสภาพเป็นห้องปิด มีอัตราการไหลเวียนอากาศถ่ายเทเป็นศูนย์ จนเป็นเหตุให้เกิดการติดเชื้อในสถานที่ดังกล่าว จึงได้มีคำสั่งไปยังนายอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารตรวจสอบระบบกันต่อไป การระบายอากาศในสถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ และสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายกับสถานบันเทิง เพื่อให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัด ที่มีข้อกำหนดให้ต้องมีการไหลเวียนอากาศ ไม่น้อยกว่า 10 เท่าของปริมาตรห้องต่อ […]

สตช. อนุมัติ! ไม่จับใบขับขี่ ถึง 31 มี.ค.

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ อนุโลม ไม่จับใบขับขี่หมดอายุถึง 31 มี.ค. เนื่องจากสถานการณ์โควิด กรมการขนส่งทางบก ได้ทำหนังสือไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพี่อขอให้มีการเลื่อนข้อบังคับการใช้ กฎระเบียบ ข้อบังคับ ให้กับผู้ที่ขับขี่รถยนต์และรถขนส่งสาธารณะ ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 มี.ค.2564 เพื่อไม่ให้ประชาชนเดือดร้อน เนื่องจากกรมการขนส่งทางบกได้ประกาศงดอบรมต่ออายุใบอนุญาตขับขี่ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ที่อาจจะก่อให้เกิดผลเสียหายร้ายแรงกับประชาชน จึงเป็นเหตุจำเป็นอันไม่ได้เกิดขึ้นจากผู้ที่มีความประสงค์ขอต่อใบอนุญาตขับรถในช่วงที่มีสถานการณ์ฉุกเฉิน และไม่ใช่ความผิดของผู้ที่ได้รับใบอนุญาตขับรถที่สิ้นสุดอายุหรือครบอายุระหว่างการงดการให้บริการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ปรากฏว่า ได้มีหนังสือวิทยุในราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ด่วนที่สุด ลงวันที่ 14 มกราคม 2564  ถึงผู้รับปฏิบัติ  ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล (ผบช.น.)  ตำรวจภูธร ภาค 1-9  ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ตำรวจท่องเที่ยว  ตำรวจตระเวนชายแดน  ตำรวจปราบปรามยาเสพติด โดยให้ทุกหน่วยงานพิจารณาผ่อนผันการบังคับใช้กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ตามที่กรมการขนส่งทางบก ให้งดการต่อใบอนุญาตขับขี่ จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 หรือจนกว่าจะมีประกาศเป็นอย่างอื่น เพื่อทราบและดำเนินการไปในส่วนที่เกี่ยวข้อง

พิษโควิด-19 ตลาดแม่กลองเงียบ! บางรายปิดกิจการ

เนื่องด้วยตอนนี้ที่สถานการณ์โควิด-19 ระบาดทำให้ส่งผลกระทบต่อประชาชนเป็นวงกว้าง โดยเฉพาะพ่อค้าแม่ค้าที่อยู่ในตลาดสดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม (ตลาดแม่กลอง) ซึ่งจำหน่ายอาหารทะเลเป็นส่วนใหญ่ จึงทำให้ผู้บริโภคลดลง และแม้ว่าเทศบาลเมืองสมุทรสงครามและชมรมตลาดสดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จะมีมาตราการล้างตลาดสดเทศบาลและกำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 แล้ว แต่ประชาชนก็ยังไม่มั่นใจในการเข้าไปจับจ่ายใช้สอย ซึ่งลูกค้าส่วนหนึ่งที่เป็นนักท่องเที่ยวก็หายไป จนทำให้พ่อค้าแม่ค้าในตลาดแม่กลองเดือดร้อนหนัก เนื่องจากขาดรายได้ จนพ่อค้าแม่ค้าบางราย ถึงกับทนรับไม่ไหวต้องปิดกิจการชั่วคราว บางร้านก็ต้องเลิกจ้างลูกน้องชั่วคราว เพื่อความอยู่รอด นางเพ็ญศิริ ปานรักษา อายุ 68 ปี ประธานชมรมตลาดสดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม กล่าวว่า การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ทำให้ไม่มีประชาชน โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจากต่างจังหวัดและจากต่างประเทศเข้ามาซื้อสินค้าในตลาดแม่กลองเลย พ่อค้าแม่ค้าต่างขาดรายได้ และต้องเสียค่าใช้จ่ายทุกวัน และยังฝากถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ประชาสัมพันธ์ว่าตลาดสดเทศบาลเมืองสมุทรสงครามนั้น มีการล้างตลาดทุกอาทิตย์ มีการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ รวมทั้งมีมาตรการคัดกรองวัดอุณหภูมิ ให้มีประชาชนคนไหนที่อุณหภูมิเกินกว่ากำหนด ก็ไม่สามารถเข้ามาภายในตลาดได้ และยังมีการลงชื่อไทยชนะ รวมทั้งให้บริการเจลล้างมือ นอกจากนี้ ยังกำหนดให้ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายที่เข้ามาในตลาดต้องสวมหน้ากากทุกคน และขอให้นักท่องเที่ยวและผู้บริโคมั่นใจว่าอาหารทะเลจากตลาดสดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม สะอาดปลอดภัย ปลอดเชื้อโควิด-19 แน่นอน

เหตุเพราะ COVID-19 สทศ. แจง “รอดูสถานการณ์รายวัน” แต่ไม่มีการเลื่อนกำหนดสอบ

ติดเทรนทวิตเตอร์อันหนึ่งในไทย สำหรับ #เลื่อนสอบ ที่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ออกมาเคลื่อนไหวและพูดถึงการสอบ GATPAT,ONET,9วิชาสามัญ,วิชาเฉพาะที่จะจัดการสอบขึ้นในอีก 2 เดือน ซึ่งเป็นการสอบเพื่อใช้ในการเข้ามหาวิทยาลัย อีกทั้งต้องการให้ยกเลิกการสอบของชั้นม.6 เนื่องจากต้องอ่านหนังสือเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัย แต่ในขณะนี้น้องๆชั้นม.6 ต้องทำงานที่อาจารย์สั่งและเรียนออนไลน์ไปด้วย เกรงว่าจะเตรียมตัวไม่ทัน จึงต้องการให้เลื่อนการสอบออกไปก่อน และด้วยสถานการณ์ตอนนี้ที่ COVID-19 กำลังระบาดอย่างต่อเนื่องและเพิ่มขึ้นทุกวัน   และเมื่อมีน้องๆทักไปสอบถามกับทาง สทศ (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ องค์การมหาชน) ถึงการเลื่อนสอบดังกล่าว แอดมินของทาง สทศ ก็ตอบกลับมาว่า “ให้คิดบวกในเมื่อกำหนดการณ์ไม่เลื่อน และการอยู่บ้านทำให้เราได้มีเวลาอ่านหนังสือมากขึ้น”   แต่ในขณะเดียวกันน้องๆก็ได้ระบายว่า อยู่บ้านแต่ก็มีการเรียนออนไลน์ และต้องทำงานส่งอาจารย์ตลอด พร้อมกับต้องอ่านหนังสือสอบไปด้วย จึงอยากให้โรงเรียนลดการเรียนออนไลน์และยกเลิกการสอบปลายภาค รวมถึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีมาตรการรับมือที่ “ชัดเจน” มีหลักประกันรองรับเด็กทุกคน  

โควิดเป็นเหตุ!! ยกเลิกเที่ยวบินขอนแก่น เหลือ 2 ไฟลต์ต่อวัน

สายการบินพาณิชย์ที่ท่าอากาศยานนานาชาติขอนแก่น จากบรรยากาศจะสังเกตได้ชัดว่าจำนวนคนลดลง ซึ่งโดยปกติแล้วจะเปิดให้บริการในเส้นทาง ดอนเมือง เชียงใหม่ ภูเก็ต อู่ตะเภาและหาดใหญ่  หลังจากวันนี้ (13 มกราคม 2563) เที่ยวบินทุกสายการบินจะลดให้เหลือ 4 เที่ยวบินต่อวันเท่านั้น และในวันพรุ่งนี้ (14 มกราคม 2563) จะเหลือเพียงแค่ 2 เที่ยวบินเท่านั้น และได้มีการติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ประจำท่าอากาศยานฯ เพื่อตรวจสอบตารางการบินแบบวันต่อวัน เนื่องจากว่าวันนี้เปิดให้บริการ 4 เที่ยวบิน พรุ่งนี้ เปิดให้บริการ 2 เที่ยวบิน และในวันถัดๆไป จะต้องรอตรวจสอบการเปิดให้บริการจากทางสายการบินอีกครั้งหนึ่ง โดยสาเหตุที่ต้องมีการระงับเที่ยวบิน มาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในช่วงนี้ ผู้โดยสารส่วนใหญ่จึงมีการขอยกเลิกที่นั่งผู้โดยสารและทำการงดเดินทาง โดย ว่าที่ ร.ต. อัธยา ลาภมาก ผู้อำนวยการท่าอากาศยานนานาชาติ ขอนแก่น กล่าวว่า ขณะนี้ท่าอากาศยานฯได้รับการประสานจากสายการบินพาณิชย์ ที่เปิดให้บริการทั้งหมด 5 สายการบิน ได้แก่ ไทยสมายล์ ไทยแอร์เอเชีย ไทยเวียตเจ็ตแอร์ ไทยไลออนแอน์ และนกแอร์ ในการยกเลิกการให้บริการเที่ยวบินพาณิชย์ของแต่ละสายการบิน […]

1 2 3