แพทย์แนะ ให้ดูแลเช็คสุขภาพตา ใครมีลักษณะดั่งนี้อาจจะเป็น ต้อกระจก กลุ่มเสี่ยงโดยเฉพาะผู้สูงอายุ

ร่างกายของคนเราจะเริ่มเสื่อมถอยลงก็ต่อเมื่อย่างเข้าสู่วัยเกษียณ ฉะนั้นสิ่งที่จำเป็นที่สุด คือการดูแลสุขภาพกายและใจอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งโรคหนึ่งที่น่าเป็นห่วง “ต้อกระจก” เพราะเป็นปัญหา […]