โฆษกศบค. แถลงยืนยันว่าที่ประชุมศบค. มีมติขยายระยะเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินอีก 1 เดือน

วันที่ 22 ก.ค. 63 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศบค. แถลงยืนยันว่าที่ประชุมศบค. มีมติขยายระยะเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือ พรก.ฉุกเฉิน อีก 1 เดือน ถึงวันที่ 31 […]