เหตุควันขนาดนี้ ชาวดอนเมืองไม่ต้องตกใจ มีการฝึกซ้อมแผนดับเพลิงเบื้องต้น

วันที่ 23 ก.พ. 64 ตั้งแต่เวลานี้ ถึงเวลา 12.00 น. ท่าอากาศยานดอนเมืองจะมีการฝึกซ้อมแผนดับเพลิงเบื้องต้น และซ้อมอพยพหนีไฟ บริเวณ ทิศใต้ท้ายสนามบินดอนเมือง จะมีกลุ่มควันและเปลวเพลิงจำนวนมาก ขอให้ประชาชนอย่าได้แตกตื่นตกใจ ไม่มีเหตุเพลิงไหม้เกิดขึ้นจริงแต่อย่างใด