กัมพูชาลั่น…!! ไม่ขอรับ”วัคซีนโควิด”จากจีน “ฮุนเซน”เผยจะรอรับวัคซีนที่ “WHO” รับรองเท่านั้น

กัมพูชาลั่น…!! ไม่ขอรับ”วัคซีนโควิด”จากจีน “ฮุนเซน”เผยจะรอรับวัคซีนที่ “WHO” รับรองเท่านั้น ถือเป็นความสำเร็จที่โลกสามารถผลิตวัคซีนเพื่อรับมือกับ CV-19 ได้แล้ว โดยสำนักข่าวรอยเตอร์ส ได้รายงานผลทดลองทางคลินิกของวัคซีนต้าน CV-19 โคโรนาแวค (CoronaVac) โดยบริษัทซิโนแวค (Sinovac) บริษัทด้านชีวเวชภัณฑ์ของจีน ซึ่งทำการทดลองระยะสุดท้ายในประเทศบราซิล พบว่าประสิทธิภาพในการป้องกันการติดเชื้อของวัคซีน นั้นน้อยกว่า 60% ขณะเดียวกัน Sinovac เคยเปิดเผยผลทดลองขั้นต้น จากการทดลองวัคซีนโคโรนาแวค ในคนที่ประเทศตุรกี พบว่ามีประสิทธิภาพป้องกันการติดเชื้อได้สูงถึง 91.25% และล่าสุดมีรายงานว่า สมเด็จฮุน เซน นายกรัฐมนตรีกัมพูชา ประกาศว่า กัมพูชาประกาศไม่รับวัคซีน Sinovac จากจีน ซึ่งกัมพูชาไม่ใช่หนูทดลองและถังขยะของใคร จะรอวัคซีนจากองค์การอนามัยโลก WHO รับรองเท่านั้น แม้ว่ากัมพูชาจะเป็นประเทศใกล้ชิดกับจีนมากที่สุดในภูมิภาคอาเซียนก็ตาม ก่อนหน้านี้ ฮุน เซน เคยกล่าวไว้ว่า “วัคซีนในระยะแรกจะถูกแจกจ่ายให้ประชาชนของเราโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย” และได้จัดเตรียมงบประมาณจัดซื้อวัคซีนระยะแรก จำนวน 1 ล้านโดส เพื่อจัดสรรให้กลุ่มประชากรที่มีความเสี่ยงติดเชื้อสูง โดยวัคซีนจำนวนดังกล่าวสามารถใช้ได้ในประชาชน 500,000 คน เนื่องจากแต่ละคนต้องได้รับวัคซีนจำนวน 2 โดส และจะจัดซื้อวัคซีนเพิ่มเติมในระยะสองประมาณ 2-3 ล้านโดส