เกือบไป!! พ่อแม่ลูกเกือบโดนย่างสด

 เกือบไป!! พ่อแม่ลูกเกือบโดนย่างสด เหตุการณ์สดๆๆ สี่คนพ่อแม่ลูก ถ้าไม่ได้พี่คนนี้ เด็ก2คนโดนยางสดไปแล้ว ยอมรับน้ำใจเขา ส่วนตัวผมไปลากแม่เขา ไฟไหม้แขนนิด เดียว ไทยมุ่งเป็น10 ดันไม่ช่วย เหตุเกิด ณ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา ****************************** (ขอขอบคุณเรื่องจาก อุดมเดช ประเสริฐชัยโชคดี)