ประธานกรรมการบริหาร บริษัทไทยทีวีพูล ยืนยันไม่เข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือกิจการทีวีดิจิทัล

วันนี้ 29 เมษายน 2562 นางพันธุ์ทิพา ศกุณต์ไชย หรือ เจ๊ติ๋ม ทีวีพูล ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยทีวีพูล จำกัด และบริษัท ไทยทีวี จำกัด ได้จัดแถลงข่าวขึ้นที่บ้านพักย่านลาดพร้าว เกี่ […]

ที่วิติจิตอลย้ำแย่ คนในวงการเกือบฆ่าตัวตายบางคนครอบครัวแตกแยก

นางพันธุ์ทิพา ศกุนต์ไชย ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยทีวีพูล จำกัด และ บริษัท ไทยทีวี จำกัด หรือเจ๊ติ๋ม ทีวีพูล ให้สัมภาษณ์หลังศาลปกครองกลางมีคำพิพากษาว่า พอใจที่ศาลชี้ว่า กสทช.ทำ […]

ที่วิติจิตอลย้ำแย่ คนในวงการเกือบฆ่าตัวตายบางคนครอบครัวแตกแยก

นางพันธุ์ทิพา ศกุนต์ไชย ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยทีวีพูล จำกัด และ บริษัท ไทยทีวี จำกัด หรือเจ๊ติ๋ม ทีวีพูล ให้สัมภาษณ์หลังศาลปกครองกลางมีคำพิพากษาว่า พอใจที่ศาลชี้ว่า กสทช.ทำ […]

เจ๊ติ๋ม ชนะแล้ว ศาลชี้กสทชผิดสัญญาต้องคืนเงิน1,500ล้านคืนให้ไทยทีวีภายใน60วัน

ศาลปกครองกลางพิพากษาเจ๊ติ๋มชนะแล้ว ชี้กสทช. ผิดสัญญา ให้คืนLGงวดที่3-6จำนวนประมาณ1,500ล้านคืนให้ไทยทีวีภายใน60วันส่วนค่าเสียหายยกฟ้อง ต้องอุทรณ์ต่อ นางพันธุ์ทิพา ศกุนต์ไชย ประธานกร […]

เจ๊ติ๋มชนะแล้ว ชี้กสทช. ผิดสัญญา ให้คืนLGงวดที่3-6จำนวนประมาณ1,500ล้านคืนให้ไทยทีวีภายใน60

ศาลปกครองกลางพิพากษาเจ๊ติ๋มชนะแล้ว ชี้กสทช. ผิดสัญญา ให้คืนLGงวดที่3-6จำนวนประมาณ1,500ล้านคืนให้ไทยทีวีภายใน60วันส่วนค่าเสียหายยกฟ้อง ต้องอุทรณ์ต่อ นางพันธุ์ทิพา ศกุนต์ไชย ประธานกร […]