เลือกตั้งใหม่เขต 2 จ.ยโสธร พรรคเพื่อไทยได้คะแนนมากสุด

บรรยากาศการเลือกตั้ง ส.ส.ใหม่ที่จังหวัดยโสธร ณ บริเวณหน่วยเลือกตั้งที่ 6 ศาลากลางหมู่บ้าน ม.6 บ้านหนองตุ ต.หัวเมือง อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร เขตเลือกตั้งที่ 2 ตั้งแต่ 08.00-17.00 น. ของวันที่ 21 เม.ย. ปรากฏว่ามีประชาชนออกมาแสดงตนใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 251 คน ในจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 436 คน คิดเป็นร้อยละ 57.56 บัตรเสีย 7 ใบ หรือร้อยละ 2.79 ไม่เลือกผู้ใดเลย 0 คะแนน ผลการนับคะแนนปรากฎว่า หมายเลข 9 นายบุญแก้ว สมวงศ์ พรรคเพื่อไทย ได้ 64 คะแนน เป็นอันดับที่ 1 เช่นเดียวกับการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา นางยุรดา ทองธนฐากุล ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดยโสธร กล่าวว่า ผลการนับคะแนน จำนวนผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งกับบัตรเลือกตั้งที่ใช้ไปและตรงกับคะแนน นับคะแนนเสร็จ เมื่อเวลา […]