ขนส่ง “จังหวัดศรีสะเกษ” ผ่อนปรนเปิดให้มีการสอบใบขับขี่ของกรมการขนส่งทางบกได้แล้ว!!

ขนส่งจังหวัดศรีสะเกษ เป็น 1 ในจังหวัดที่ผ่อนปรนเปิดให้มีการสอบใบขับขี่ของกรมการขนส่งทางบกได้แล้ว เริ่มวันนี้วันแรก หลังจากที่ปิดไปตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2564 เนื่องจากป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ สำนักงานขนส่งทางบก จังหวัดศรีสะเกษ บรรยากาศวันแรกดูจะคึกคักเป็นพิเศษ ของ 1 ในจังหวัด ที่ได้รับการผ่อนปรน ให้เปิดให้มีการสอบใบขับขี่รถทุกชนิดได้แล้ว ภายหลังจากที่มีการปิดไปเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2564 เนื่องจากเพื่อเป็นการป้องกัน การแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 เพราะทุกคนที่ประสงค์จะมีใบขับขี่ จะต้องมาเข้ารับการอบรม อย่างน้อย 5 ชั่วโมง หรือ 1 วัน ก่อนที่จะได้มีสิทธิในการสอบข้อเขียน ที่มีอยู่ 50 ข้อ ทั้งเครื่องหมายการจราจรทางบก ทั้งในเรื่องกฎหมายการจราจรเบื้องต้น ที่จำเป็นในการขับขี่รถชนิดนั้นๆ ที่สมัครสอบ ทั้งทดสอบสายตา ทดสอบการบอดสีหรือไม่ ในวันถัดไป และเมื่อสอบข้อเขียนผ่าน จึงจะได้มีสิทธิเข้าไปสอบขับรถให้เจ้าหน้าที่ดู เพื่อพิจารณาว่าคุณจะมีสิทธิ มีใบขับขี่รถได้หรือไม่ โดยที่ผ่านมา ได้มีคิวสมัครสอบอันยาวเหยียด ก่อนที่จะมีการประกาศปิดไปชั่วคราว […]

ข้อควรการต่อใบขับขี่

อัปเดตล่าสุดเตรียมพร้อมก่อนปฏิบัติเมื่อต้องไปต่อใบขับขี่ 2 ปี เป็น 5 ปี กับ 5 ปี ไป 5 ปี พร้อมวิธีต่อล่วงหน้า และใบขับขี่หมดอายุควรปฏิบัติอย่างไร ต่ออายุใบขับขี่รอบปี 2563 การต่อใบขับขี่แบบชั่วคราว เรียกว่าการต่อใบขับขี่ 2 ปี เป็น 5 ปี ถ้าไม่อยากใช้เวลานั่งอบรมใหม่ทั้งหมดจะต้องไปต่ออายุเพื่อรับใบขับขี่ชนิด 5 ปี โดยไม่ต้องรอให้ใบขับขี่ใกล้หมดอายุก่อน 90 วัน เพียงคุณครอบครองใบขับขี่มาแล้วกว่า 1 ปี ก็สามารถไปต่อใบขับขี่แบบ 5 ปีได้ก่อน แต่ถ้าปล่อยให้ใบขับขี่หมดอายุ จะต้องเพิ่มขั้นตอนสอบใหม่ ดังนี้ สิ้นอายุ 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี ต้องสอบข้อเขียนใหม่ สิ้นอายุ 3 ปี ต้องอบรมใหม่ สอบข้อเขียนใหม่ และทดสอบขับรถใหม่ หมายเหตุ สำหรับท่านที่ต้องการต่อใบขับขี่ล่วงหน้า ผู้ขับขี่สามรถต่อใบขับขี่ล่วงหน้าได้ไม่เกิน 60 วัน […]

สตช. อนุมัติ! ไม่จับใบขับขี่ ถึง 31 มี.ค.

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ อนุโลม ไม่จับใบขับขี่หมดอายุถึง 31 มี.ค. เนื่องจากสถานการณ์โควิด กรมการขนส่งทางบก ได้ทำหนังสือไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพี่อขอให้มีการเลื่อนข้อบังคับการใช้ กฎระเบียบ ข้อบังคับ ให้กับผู้ที่ขับขี่รถยนต์และรถขนส่งสาธารณะ ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 มี.ค.2564 เพื่อไม่ให้ประชาชนเดือดร้อน เนื่องจากกรมการขนส่งทางบกได้ประกาศงดอบรมต่ออายุใบอนุญาตขับขี่ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ที่อาจจะก่อให้เกิดผลเสียหายร้ายแรงกับประชาชน จึงเป็นเหตุจำเป็นอันไม่ได้เกิดขึ้นจากผู้ที่มีความประสงค์ขอต่อใบอนุญาตขับรถในช่วงที่มีสถานการณ์ฉุกเฉิน และไม่ใช่ความผิดของผู้ที่ได้รับใบอนุญาตขับรถที่สิ้นสุดอายุหรือครบอายุระหว่างการงดการให้บริการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ปรากฏว่า ได้มีหนังสือวิทยุในราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ด่วนที่สุด ลงวันที่ 14 มกราคม 2564  ถึงผู้รับปฏิบัติ  ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล (ผบช.น.)  ตำรวจภูธร ภาค 1-9  ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ตำรวจท่องเที่ยว  ตำรวจตระเวนชายแดน  ตำรวจปราบปรามยาเสพติด โดยให้ทุกหน่วยงานพิจารณาผ่อนผันการบังคับใช้กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ตามที่กรมการขนส่งทางบก ให้งดการต่อใบอนุญาตขับขี่ จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 หรือจนกว่าจะมีประกาศเป็นอย่างอื่น เพื่อทราบและดำเนินการไปในส่วนที่เกี่ยวข้อง

กรมการขนส่งทางบก…!! งดอบรม ทดสอบใบขับขี่ ตั้งแต่วันที่ 2 ม.ค. 64

กรมการขนส่งทางบก…!! งดอบรม ทดสอบใบขับขี่ ตั้งแต่วันที่ 2 ม.ค. 64 เมื่อวันที่ 3 ม.ค. 64 นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า จากการแพร่กระจายของ CV-19 ระลอกใหม่ กรมการขนส่งทางบกจึงงดการให้บริการด้านใบอนุญาตขับรถเฉพาะบางกิจกรรมที่ต้องเข้ารับการอบรมและทดสอบ ณ สำนักงานขนส่ง ตั้งแต่วันที่ 2 ม.ค. 64 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง ดังนี้ – งดการอบรมและทดสอบสำหรับการขอรับใบอนุญาตขับรถ บัตรประจำตัวคนขับรถ และใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถใหม่ทุกชนิด ยกเว้น กรณีการผ่านการอบรมและทดสอบของโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับการรับรองจากกรมการขนส่งทางบก ให้นำผลผ่านการอบรมมาขอทดสอบสมรรถภาพทางร่า งกา ย ณ สำนักงานขนส่งทุกแห่งได้ไม่เกิน 6 เดือน นับแต่วันที่ออกหนังสือรับรอง – งดการอบรมสำหรับการขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถ บัตรประจำตัวคนขับรถ และใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถทุกชนิด โดยให้อบรมผ่านระบบ e-Learning ทางเว็บไซต์ www.dlt-elearning.com หรืออบรมกับโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับการรับรองจากกรมการขนส่งทางบกแทน – งดการออกหน่วยเคลื่อนที่ด้านทะเบียนและภาษีรถ และด้านใบอนุญาตขับรถ ณ […]

ต้องเตรียมอะไรบ้างทำ”ใบขับขี่บิ๊กไบค์ “ในอนาคต

ต้องเตรียมอะไรบ้างทำ”ใบขับขี่บิ๊กไบค์ “ในอนาคต ก่อนอื่นก็ต้องขอหมายเหตุไว้เลยว่า ตอนนี้สิ่งที่จะต้องเตรียมตัวก่อนจะทำใบขับขี่บิ๊กไบค์นั้น ยังไม่ชัวร์ 100% แต่น่าจะใกล้เคียง อาจจะมีการเปลี่ยนแปลง แต่คงไม่หนีจากนี้มากนัก สิ่งแรกเลยที่สำคัญคือ กรมการขนส่งทางบกนั้นร่างกฎกระทรวงกำหนดคำนิยามไว้ว่า บิ๊กไบค์ ที่เรานิยมเรียกกันนั้นเป็น รถจักรยานยนต์ที่มีกำลังสูง (Bigbike) หรือรถจักรยานยนต์ที่มีขนาดของเครื่องยนต์ตั้งแต่ 400 ซีซีขึ้นไป เป็นพาหนะที่มีเครื่องยนต์ขนาดใหญ่ ผู้ขับขี่ต้องมีความรู้ มีทักษะความชำนาญในการขับขี่อย่างปลอดภัย นั่นหมายความว่า หากรถของคุณมีความจุ 400 ซีซีขึ้นไปจะเป็นบิ๊กไบค์ไปตามคำนิยมของกรมการขนส่งทางบก และจะทำให้คุณต้องไปทำใบขับขี่บิ๊กไบค์ในอนาคต แล้ว จะทำใบขับขี่บิ๊กไบค์ หรือต่อใบขับขี่ ต้องเตรียมอะไรบ้าง สิ่งที่กรมการขนส่งทางบกระบุไว้ว่าจำเป็นสำหรับการทำใบขับขี่บิ๊กไบค์ คือ ต้องมีใบรับรองแพทย์ที่จะนำมาใช้ประกอบ การขอรับหรือการต่ออายุใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล ซึ่งต้องแสดงให้เห็นว่า ผู้นั้นไม่มีโรคประจำตัว หรือสภาวะของโรคที่ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเห็นว่าอาจจะเป็นอันตรายขณะขับรถ ผู้ที่จะขับรถจักรยานยนต์ที่มีกำลังสูง (Bigbike) หรือรถจักรยานยนต์ที่มีขนาดของเครื่องยนต์ตั้งแต่ 400 ซีซีขึ้นไป ต้องผ่านการอบรม และการทดสอบรถเพิ่มเติม ผู้ต่อใบอนุญาตขับรถจะต้องใช้ใบรับรองแพทย์ประกอบในการดำเนินการขอต่อใบอนุญาตขับรถทุกชนิด ข้อ 3 ฟังดูอาจจะยังไกลเพราะยังไม่มีใบขับขี่บิ๊กไบค์เลยจะต่อได้ยังไง แต่จริงๆ แล้วมันก็ยังมีผลต่อผู้ที่ขับขี่รถจักรยานยนต์ทั่วไป หรือรถประเภทอื่นๆ เรียกว่าจะไปต่อใบอนุญาตรถอะไรก็ต้องไปขอใบรับรองแพทย์ก่อนเสมอ เอกสารอื่นๆ ก็จะเป็นบัตรประชาชน ส่วนค่าธรรมเนียมการขอก็ยังไม่ระบุอีกเช่นกัน […]

1 2 3 5