ถือว่าเป็นบุญตายิ่งนัก ได้เห็น ภาพบัญชีเงินฝากธนาคารออมสิน ของในหลวง ร.9

ถือว่าเป็นบุญตายิ่งนักเมื่อเฟซบุ๊กเพจ สารวัตรเถื่อน ได้โพสต์เรื่องภาพบัญชีเงินฝากธนาคารออมสินสาขาพระตำหนักจิตรลดารโหฐานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชร.9โดยได้ระบุข้อความว่า.. “แก่นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อแค่ไม่ฟุ้งเฟ้อผู้ปฎิบัติต้องมีความเพียรความอดทนการใช้จ่ายอย่างประหยัดนั้นจะเป็นหลักประกันความขาดแคลนในวันข้างหน้าทฤษฎีสั้นๆเข้าใจง่ายเป็นบุญตาที่ได้เห็นบัญชีของพ่อ”

1 2 3 4 5