ใครเงินไม่เข้า…!! เชิญทางนี้ กรุงไทย มีคำตอบแล้ว สำหรับสถานะโอนเงินไม่สำเร็จ

ใครเงินไม่เข้า…!! เชิญทางนี้ “กรุงไทย” มีคำตอบแล้ว สำหรับสถานะโอนเงินไม่สำเร็จ วันที่ 6 พฤษภาคม 2563  จากกรณีที่รัฐบาลเปิดให้ลงทะเบียน เราไม่ทิ้งกัน รับเงินช่วยเห […]