บรรษัทตลาดรองสินเชื่อ โอนทรัพย์สิน-พนง.ไปอยู่กับธอส. ใน 60 วัน

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ พ.ร.บ.ยุบเลิก บรรษัทตลาดรองสินเชื่อ โอนทรัพย์สิน-พนักงาน ไปอยู่กับธนาคารอาคารสงเคราะห์ ใน 60 วัน เมื่อวันที่ 24 ก.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563 เผยแพร่พระราชบัญญัติยุบเลิก บรรษัทตลาดรองสินเชื่อ ที่อยู่อาศัย พ.ศ.2563 โดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน 2563 เป็นต้นไป ซึ่งตามกฎหมายระบุถึงการยุบเลิกบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย หรือบตท. โดยให้โอนกิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้สิน ทุน และภาระผูกพัน รวมถึงการโอนสิทธิเรียกร้องของ บตท.ไปให้แก่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) นับตั้งแต่วันที่กฎหมายมีผลบังคับใช้ สำหรับพนักงาน บตท.ที่ประสงค์ไปปฏิบัติงานกับ ธอส. ต้องแสดงความจำนงเป็นหนังสือต่อผู้บังคับบัญชาภายใน 60 วัน นับจากพระราชบัญญัตินี้บังคับใช้ โดยการพ้นจากตำแหน่งพนักงาน บตท. ไม่ถือเป็นการออกจากงานเพราะเลิกจ้าง ซึ่งจะให้ ธอส.รับโอนพนักงาน บตท.ไปดำรงตำแหน่งที่เหมาะสมกับความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของแต่ละคนต่อไป โดยให้ได้รับเงินเดือนไม่ต่ำกว่าที่ได้รับอยู่เดิม […]

กรณ์ จาติกวณิช แนะนำธนาธร วิธีที่โปร่งใสและชัดเจนกว่า Blind Trust

ภายหลังจากที่ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ แถลงข่าวถึงการบริหารจัดการทรัพย์สินของตัวเองที่ถือหุ้นธุรกิจเครือซัมมิทมูลค่า 5 พันล้านบาทว่าใช้แนวทาง Blind Trust คือโอนทรัพย์สินไปให้ Trust หรือ กองทุน เป็นผู้ดูแล ซึ่งวิธิการนี้จะเป็นมาตรฐานใหม่ ไม่เคยมีนักการเมืองคนไหนใช้ Private Fund มาก่อน เป็นนวัตกรรมใหม่ ยกระดับมาตรฐานแสดงความจริงใจให้เกิดต่อสาธารณะ ล่าสุด นายกรณ์ จาติกวณิช รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ประธานกรรมการนโยบายพรรคประชาธิปัตย์ ได้โพสต์เฟซบุ๊กถึงกรณีดังกล่าวว่า … ยิ่งมองไม่เห็น ยิ่งตรวจสอบไม่ได้ จากการแถลงข่าวเรื่อง ‘blind trust’ ของคุณธนาธร ทำให้มีสื่อบางรายได้ทักท้วง สรุปความได้ว่า การอ้างว่านี่เป็นครั้งแรกที่มีการทำเช่นนี้ เป็นการอ้างไม่ตรงกับข้อเท็จจริง เคยมีนักการเมืองอีกหลายท่าน รวมทั้งผมด้วย เคยทำเช่นนี้มาก่อนแล้ว.. ผมขอชี้แจงตามนี้ว่า 1. “Blind Trust” ยังไม่มีจริงในประเทศไทย เพราะยังไม่มีกฎหมายรองรับ เพราะฉะนั้นที่คุณธนาธรลงนามไปนั้น ไม่ใช่ blind trust และไม่มีใครเคยทำได้มาก่อน 2. คุณธนาธรได้โอนทรัพย์สินให้สถาบันการเงินดูแล อันนี้หลายคนน่าจะเคยทำเหมือนกัน […]