รพ.สนาม 4 จังหวัด เปิดแล้ว! ได้มาตรฐานทุกแห่ง

โรงพยาบาลสนาม 4 จังหวัด เปิดแล้วพร้อมรองรับผู้ป่วยโควิดได้ภึง 1,100 เตียง ขอ ปชช. มั่นใจ รพ.สนามได้มาตรฐานทุกแห่ง นายแพทย์ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวถึงการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามว่า โรงพยาบาลสนาม เป็นสถานที่จัดขึ้นเพื่อการดูแลรักษาพยาบาลรองรับผู้ป่วยจำนวนมากที่เกินศักยภาพของโรงพยาบาลหลัก การจัดตั้งโรงพยาบาลสนามต้องคำนึงถึงหลักด้านสาธารณสุขและคนในชุมชนนั้นๆ ซึ่งปกติแล้วมักจะตั้งขึ้นในสถานที่ที่ไม่แออัด เช่น วัด โรงเรียน โรงยิม หอประชุมขนาดใหญ่ เป็นต้น สำหรับผู้ป่วยที่จะเข้าโรงพยาบาลสนามจะเป็นผู้ป่วยยืนยันโควิด-19 ที่ไม่มีอาการหรือมีอาการเล็กน้อยและผู้ป่วยโควิด-19 ที่อาการดีขึ้นแล้วหลังเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลหลักและมีอาการคงที่เพื่อสังเกตอาการ  ยืนยันว่าไม่มีการแพร่เชื้อโรคออกนอกโรงพยาบาลสนามแน่นอน เพราะผู้ป่วยจะไม่สามารถออกจากโรงพยาบาลสนามไปในสังคมหรือชุมชนได้ เนื่องจากมีระบบการป้องกันควบคุมการติดเชื้อและการแพร่กระจายเชื้ออย่างดี มีระบบความปลอดภัยและได้มาตรฐานตามหลักกระทรวงสาธารณสุข ขณะนี้ โรงพยาบาลสนามใน 4 จังหวัด คือ สมุทรสาคร ระยอง จันทบุรี และชลบุรี ได้เตรียมเตียงรองรับผู้ป่วยโควิดแล้วกว่า 1,100 เตียง ขอประชาชนเชื่อมั่นว่า กระทรวงสาธารณสุข มีระบบจัดการที่ดี ที่มั่นคงปลอดภัยและได้มาตรฐาน กระทรวงสาธารณสุขได้สั่งการให้เตรียมจัดตั้งโรงพยาบาลสนามในทุกจังหวัดเพื่อดูแลผู้ติดเชื้อที่ไม่มีอาการหรืออาการน้อย ขณะนี้เปิดแล้ว 7 แห่งใน 4 จังหวัด ส่วนกรณีที่อาการหนักขึ้น ผู้ป่วยจะได้รับการส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลทันที บางส่วนของการดำเนินการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม จังหวัดสมุทรสาคร – สนามกีฬากลางจังหวัดสมุทรสาคร ต.มหาชัย อ.เมือง – ศูนย์ปฏิบัติธรรม […]