หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล รมว.กระทรวงแรงงาน เผยมีโรงงานเปิดใหม่สูงกว่าโรงงานปิด 107 เปอร์เซ็น

รัฐบาลโต้ข่าวโรงงานปิดกิจการเสี่ยงตกงาน ระบุ 2562 โรงงานเปิดใหม่ 2,889 โรงงาน สูงกว่าโรงงานปิดกิจการ 107% ขณะที่ตัวเลขการจ้างงานเพิ่มจากการประกอบกิจการใหม่สูงถึง 84,033 คน ขณะที่การเลิกจ้างจากการปิดกิจการ 35,533 คน ในส่วนของแรงงานถึงแม้ว่ามีการเลิกจ้างงานจากการปิดกิจการจำนวน 35,533 คน แต่มีการจ้างงานจากการประกอบกิจการใหม่สูงถึง 84,033 คน มีการจ้างงานเพิ่มจากการขยายโรงงานอีกจำนวน 84,704 คน ปัจจุบันพบว่ายังมีโรงงานหลายแห่งต้องการรับแรงงานเพิ่มเติมอีกจำนวนมาก ในส่วนการลงทุนใหม่จากการประกอบกิจการใหม่และการขยายกิจการโรงงานเดิม พบว่าในปี 2562 มีเงินลงทุนเพิ่มเติมในกิจการโรงงานถึง 431,216 ล้านบาท สูงกว่าปีแล้วถึง 36.6% ดังนั้น ขอให้สังคมอย่าตื่นตระหนกกับข้อมูลด้านเดียว ภาพรวมการดำเนินกิจการโรงงานในปัจจุบันไม่ได้อยู่ในสภาพถดถอย แต่อย่างใด ด้านหม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รมว.กระทรวงแรงงาน กล่าวว่า ภาพรวมในปี 2562 ตั้งแต่เดือน 1 ม.ค.–12 พ.ย.นี้ จากข้อมูลของกระทรวงอุตสาหกรรม มีโรงงานปิดกิจการ 1,391 โรงงาน ขณะเดียว กันมีโรงงานเปิดกิจการใหม่ 2,889 โรงงาน โดยมีโรงงานเปิดใหม่สูงขึ้นกว่าปิดกิจการถึง 2 เท่าตัว นอกจากนี้ยังพบว่า มีการเลิกจ้างงาน 35,533 คน ขณะที่มีการจ้างงานในกิจการใหม่ 84,033 คน และจ้างงานจากการขยายกิจการ 84,704 คน โดยมีเงินลงทุนเพิ่มเติม 431,216 ล้านบาท สูงกว่าปีที่แล้วถึง 36.6% จากข้อมูลดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยกำลังเจริญเติบโต ม.ร.ว.จัตุมงคล กล่าวว่า กระทรวงแรงงาน มีตำแหน่งงานว่างกว่า 79,000 อัตรา ซึ่งสถานประกอบการยังต้องการแรงงานจำนวนมาก โดยได้ฝึกทักษะแรงงานใหม่ที่จะทำงานได้ ส่วนเรื่องอัตราการใช้กำลังการผลิตในเดือนก.ย.นี้ อยู่ที่ 64.73% ซึ่งต่ำสุดนับแต่เดือนธ.ค.2554 หรือในรอบ 94 เดือน ซึ่งอัตรากำลังการผลิตอยู่ที่ระดับ 65% ยังถือว่าอยู่ในภาวะปกติ และเป็นอัตราที่กำลังพอดีพอเหมาะแล้วส่วนสถานการณ์ในอนาคต ยังต้องรอดูการเจรจาการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐฯ ซึ่งขณะนี้มีแนวโน้มที่ดีขึ้น