อยุธยา พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 12 ราย พบติดเชื้อจากคนในครอบครัว-ไปตลาดกุ้ง

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2564 นพ.พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่ามีผู้ติดเชื้อรายใหม่ เพิ่มขึ้นอีก 12 ราย มีผู้ป่วยสะสมเพิ่มขึ้นเป็น 280 ราย รักษาตัวตามโรงพยาบาล โรงพยาบาลสนาม และHospitel หรือศูนย์พักฟื้นผู้ป่วยโควิด19 จำนวน 207 ราย รักษาตัวหายแล้ว 73 ราย จากการสอบสวนโรค พบผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 142 ราย ส่งตรวจหาเชื้อ อยู่ระหว่างรอผลตรวจ สำหรับผู้ป่วยที่พบ 12 ราย พบผู้ป่วย 1 ราย เดินทางไปซื้อของที่ในตลาดกลางเพื่อการเกษตรกร (ตลาดกุ้ง) และพบผู้ป่วยอีก 3 ราย สัมผัสผู้ป่วยเป็นพนักงานรับออเดอร์ของร้านอาหารในตลาดกลาง 3 ราย และผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นมาจากการสัมผัสบุคคลในครอบครัว โดยพบว่ามีผู้ป่วยรายที่ 216 เป็นชาย 35 รับราชการทหารอากาศ ดอนเมือง สัมผัสกับ […]

อยุธยา พบผู้ป่วยติดเชื้อโควิดเพิ่มอีก 14 ราย เป็นการสัมผัสกับผู้ป่วย

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564 นพ.พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า สถานการณ์ การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่ามีผู้ติดเชื้อรายใหม่ เพิ่มขึ้นอีก 14 ราย มีผู้ป่วยสะสมเพิ่มขึ้นเป็น 203 ราย รักษาตัวตามโรงพยาบาลต่างๆ 143 ราย รักษาตัวหายแล้ว 62 ราย     จากการสอบสวนโรค พบผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 106 ราย ส่งตรวจหาเชื้อ อยู่ระหว่างรอผลตรวจ ผู้ป่วยที่พบ 14 ราย พบว่าเป็นการสัมผัสกับผู้ป่วย ซึ่งเป็นคนในครอบครัว เพื่อนร่วมงาน มีผู้ป่วยที่สัมผัสกับผู้ป่วยจากร้านอาหารในตลาดกลางเพิ่มขึ้นมาเพียง 1 ราย โดยมีรายละเอียดข้อมูลของผู้ป่วยดังนี้ รายที่ 190 ชายไทยอายุ 24 ปี อ.บางไทร สัมผัสผู้ป่วยรายที่ 177 รายที่ 191 ชายไทยอายุ 32 ปี […]