อยุธยา พบหญิงวัย 79 ป่วยโควิดดับ ติดเชื้อรายใหม่ 20 ราย

วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 นพ.พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า จ.พระนครศรีอยุธยา พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ จำนวน 20 ราย มีผู้ป่วยเสียชีวิต 1 ราย ทำให้มียอดผู้ป่วยสะสมเพิ่มขึ้นเป็น 417 ราย รักษาตัวตามโรงพยาบาล โรงพยาบาลสนาม และHospitel หรือศูนย์พักฟื้นผู้ป่วยโควิด19 จำนวน 261ราย รักษาตัวหายแล้ว 94 ราย จากการสอบสวนโรค พบผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 43 ราย ส่งตรวจหาเชื้อ อยู่ระหว่างรอผลตรวจ สำหรับผู้ป่วยที่พบ 20 ราย ส่วนใหญ่เป็นการสัมผัสใกล้ชิดกับคนในครอบครัวและเพื่อนร่วมงาน โดยมีรายละเอียดของผู้ป่วยทั้ง 20 รายดังนี้ รายที่ 398 เด็กชายไทยอายุ 7 ปี อ.วังน้อย สัมผัสผู้ป่วยรายที่ 392 รายที่ 399 หญิงไทยอายุ 70 ปี อ.วังน้อย […]

อยุธยา พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 12 ราย พบติดเชื้อจากคนในครอบครัว-ไปตลาดกุ้ง

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2564 นพ.พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่ามีผู้ติดเชื้อรายใหม่ เพิ่มขึ้นอีก 12 ราย มีผู้ป่วยสะสมเพิ่มขึ้นเป็น 280 ราย รักษาตัวตามโรงพยาบาล โรงพยาบาลสนาม และHospitel หรือศูนย์พักฟื้นผู้ป่วยโควิด19 จำนวน 207 ราย รักษาตัวหายแล้ว 73 ราย จากการสอบสวนโรค พบผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 142 ราย ส่งตรวจหาเชื้อ อยู่ระหว่างรอผลตรวจ สำหรับผู้ป่วยที่พบ 12 ราย พบผู้ป่วย 1 ราย เดินทางไปซื้อของที่ในตลาดกลางเพื่อการเกษตรกร (ตลาดกุ้ง) และพบผู้ป่วยอีก 3 ราย สัมผัสผู้ป่วยเป็นพนักงานรับออเดอร์ของร้านอาหารในตลาดกลาง 3 ราย และผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นมาจากการสัมผัสบุคคลในครอบครัว โดยพบว่ามีผู้ป่วยรายที่ 216 เป็นชาย 35 รับราชการทหารอากาศ ดอนเมือง สัมผัสกับ […]