แถลงการณ์…!! “MOB FEST” ยัน 3 ข้อเรียกร้อง นายกต้องลาออกเปิดทางแก้ รธน.ทั้งฉบับ

แถลงการณ์…!! “MOB FEST” ยัน 3 ข้อเรียกร้อง นายกต้องลาออกเปิดทางแก้ รธน.ทั้งฉบับ วันที่ 14 พฤศจิกายน ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย กลุ่ม MOB FEST ได้ออกแถลงการณ์ เรียกร้องให้ 1. สมาชิกรัฐสภาเปิดทางสู่การร่างรัฐธรรมนูญใหม่ ทุกหมวด ทุกมาตรา โดยต้องเร่งให้ญัตติการเร่งแก้รัฐธรรมนูญไดเรับการบรรจุในวาระการประชุมอย่างเร่งด้วน อย่าหาทางถ่วงเวลา 2.รัฐบาลและนายกรัฐมนตรี ต้องยอมรับความจริง ว่าความชอบธรรมในฐานะผู้ปกครองหมดสิ้นไปแล้ว แต่ถ้าเลือกฟังประชาชนแล้วลาออก เปิดทางให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อร่างใหม่ทั้งฉบับจะเป็นการก้สวลงจากตำแหน่งที่ดีที่สุด 3.ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนที่นำเสนอโดยไอลอว์ ที่ประชาชนร่วมกันเข้าชื่อ ต้องไม่ถูกปัดตกในสภา และไม่ถูกแปรญัตติให้เป็นอื่น และเริ่มการแก้ไขมาตรา 256 ลดอำนาจของสว. เพิ่ทอำนาจให้ประชาชนได้กำหนดผู้ทำหน้าที่ร่างรัฐธรรรมนูญใหม่ หรือ สสร. ต้องมาจากการเลือกตั้งเท่านั้น 4.รัฐธรรมนูญทุกหมวดที่เกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริต้องนำมาพิจารณาใหม่ให้สมเหตุสมผล ทันสมัย เพื่อเปิดทางสู่การปฏิรูปสถาบัน ขณะเดียวกันได้ยืนหยัดข้อเรียกร้องหลัก 3 ข้อ คือ 1.พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และองคาพยพต้องลาออก 2.รัฐสภาต้องรับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน 3.ปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ให้อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญตามระบอบประชาธิปไตย ทั้งนี้ในเวลา18.05 น.มวลชนได้บุกขึ้นไปที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเพื่อนำผ้าสีขาวที่ได้เขียนข้อความต่างๆ ไว้ก่อนหน้านี้ขึ้นไปพันรอบฐานอนุสาวรีย์ […]

แกนนำกลุ่มผู้ชุมนุม เปิดอ่านแถลงการณ์ข้อเรียกร้อง หลังเคลื่อนมวลชนมาถึง สถานทูตเยอรมนี

วันที่ 26 ต.ค.63 บริเวณหน้าสถานเอกอัคราชทูตเยอรมนี ประจำประเทศไทย ถนนสาธรใต้ แกนนำทั้ง 3 คน ได้แก่ นายจตุภัทร์ บุญภัทรรักษา หรือ ไผ่ ดาวดิน, น.ส.ชลธิชา แจ้งเร็ว หรือ ลูกเกด และน.ส.ภัสราวลี ธนกิจวิบูลย์ผล หรือ มายด์ แกนนำกลุ่มมหานครเพื่อประชาธิปไตย เป็นตัวแทนเข้าไปยื่นหนังสือภายในสถานทูตเยอรมนี ในเวลา 19.45 น. ที่ผ่านมา โดยเบื้องต้น แกนนำบางส่วนแจ้งว่า หลังจากการยื่นหนังสือเสร็จสิ้น จะขอใช้พื้นที่บริวเณหน้าสถานทูตฯ ตั้งเวทีชั่วคราวเพื่ออ่านถ้อยคำในหนังสือเป็นภาษาไทย แปลเป็นภาษาอังกฤษ และภาษาเยอรมัน ร่วมกับจัดกิจกรรมเรียกร้องเชิงสัญลักษณ์ สำหรับแถลงการณ์จากคณะราษฎร เรื่อง การเดินขบวนมายังสถานทูตเยอรมนี มีข้อความระบุว่า เนื่องด้วยสถานการณ์ทางการเมืองในปัจจุบัน มีการแทรกแซงทางการเมือง ราษฎรทั่วหล้าได้ออกมาต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย อันมีข้อเรียกร้องให้ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และองคาพยพเผด็จการ ลาออกจากตำแหน่ง และร่างรัฐธรรมนูญใหม่ที่มาจากราษฎร ต่อมาเมื่อวันที่ 23 ต.ค.63 ที่ผ่านมา ราษฎรได้ร่วมกันเดินขบวนไปยังทำเนียบรัฐบาล […]

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โต้กลับเดือด หลังมีกลุ่มคนร่วมลงชื่อให้ปลด ประติมากรรมแห่งแสง พระบรมฉายาลักษณ์ ร.9

เพจเฟซบุ๊ก “มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Chiang Mai University” เผยแพร่แถลงการณ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง กรณีมีบุคคลเชิญชวนให้ร่วมลงชื่อปลด “ประติมากรรมแห่งแสง” พระบรมฉายาลักษณ์ของในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยระบุข้อความ ว่า ตามที่ได้ปรากฏในสื่อออนไลน์ มีบุคคลเชิญชวนร่วมลงชื่อปลดประติมากรรมแห่งแสง พระบรมฉายาลักษณ์ของในหลวง รัชกาลที่ 9 ที่ติดตั้ง ณ ผนังอาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทั้งนี้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของประเทศ ล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ 9 ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เคารพและเทิดทูนเหนืออื่นใด ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อพวกเราชาวมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และพสกนิกรชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะไม่ยินยอมให้เกิดการกระทําใดๆ ที่จะเป็นการลบหลู่พระเกียรติของพระองค์ท่านไม่ว่าจะในรูปแบบใดก็ตาม

92 อาจารย์รัฐศาสตร์ ออกแถลงการณ์ 6 ข้อ จี้บิ๊กตู่ ลาออก

วันที่ 21 ต.ค.63 คณาจารย์รัฐศาสตร์ ออกแถลงการณ์เรื่องขอให้นายกรัฐมนตรีลาออกจากตำแหน่ง และเปิดทางให้มีการร่างรัฐธรรมนูญใหม่โดยตัวแทนประชาชน โดยระบุว่า ด้วยมีสถานการณ์ตึงเครียดจากการชุมนุมเรียกร้องทางการเมืองที่หลากหลาย โดยให้มีการร่างรัฐธรรมนูญใหม่ โดยตัวแทนของประชาชน ตลอดจนให้รัฐบาลหยุดคุกคามประชาชน โดยนักเรียน นิสิตนักศึกษาและประชาชนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งรัฐบาลได้ประกาศสถานการณ์ฉกุเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 15 ต.ค.2563 พร้อมสลายฝงูชนในตอนเช้ามืดของวันเดียวกนั และมีการชุมนุมต่อเนื่อง เพื่อแสดงความไม่พอใจในหลายจุด แต่รัฐบาลยังได้ปฏิบัติการสลายฝูงชนอีกครั้ง ในเวลากลางคืนของวันที่ 16 ต.ค. ทําให้การชุมนุมลุกลามขยายไปทั่วประเทศ พวกเราคณาจารย์ผู้ทำการสอน ศึกษาวิจัยค้นคว้าด้านรัฐศาสตร์ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า สังคมไทยได้เรียนรู้จากบทเรียนในอดีตหลายครั้ง หากรัฐบาลยังดึงดันไม่ฟังเสียงประชาชนและตอบโต้ด้วยความรุนแรง ก็จะทําให้สถานการณ์เลวร้ายลง จนเสี่ยงต่อความสูญเสียต่อประเทศชาติ ซึ่งยากจะบรรเทาได้ ในอีกด้านหนึ่ง พวกเรามีความเห็นว่า ข้อเรียกร้องของบรรดาคนหนุ่มสาวนั้น เป็นข้อเรียกร้องที่พึงนำมาพิจารณาด้วยสติปัญญาและเคารพในความเห็นที่แตกต่าง ตามแบบสังคมที่เผชิญผ่านวิกฤตการณ์มาได้ด้วยการใช้ความรู้และสติไตร่ตรอง และหลักการสติประชาธรรม จึงต้องการแสดงจุดยืนและมีข้อเรียกร้องดังนี้ 1.ขอสนับสนุนการต่อสู้เรียกร้องประชาธิปไตยของประชาชนทุกหมู่เหล่า 2.ให้รัฐบาลยกเลิกประกาศภาวะฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง 3.ขอให้รัฐบาลยุติการใช้ความรุนแรงกับผู้เห็นต่างและผู้ชุมนุมอย่างสงบ อันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานในสังคมประชาธิปไตย 4.ขอเรียกร้องให้พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี เพื่อหาทางออกจากวิกฤตความชอบธรรม 5.ให้วุฒิสภายุติการทำหน้าที่ เพื่อลดความเสียดทานและเปิดทางให้แก้ไขรัฐธรรมนูญ 6.ขอให้สภาผู้แทนราษฎรดำเนินการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตยอย่างเร่งด่วน

สำนักข่าว…!! สุขภาพแห่งชาติของจีน แถลงการณ์ “Coronavirus Outbreak” แล้ว

สำนักข่าว…!! สุขภาพแห่งชาติของจีน แถลงการณ์ “Coronavirus Outbreak” แล้ว สำนักข่าวสุขภาพแห่งชาติของจีนแถลง การณ์ “CoronavirusOutbreak”แล้ว ดังนี้ – ระยะฟักตัว 1-14 วัน – ไวรัสเติบโตได้จากการแพร่กระจาย – มาตรการในการควบคุมการแพร่ระบาดต้องมากขึ้น/รุนแรงขึ้น – ไม่มีหลักฐานการกลายพันธุ์ของไวรัสและให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ************************************ (ขอขอบคุณเรื่องจาก Nonthawat Wisutthipat )

1 2 3