เสี่ยงตายไวขึ้น 50% ถึงแม้สูบน้อย แถมยังมีความเสี่ยงที่จะติดโควิด19 รุนแรงและเสียชีวิต !!

ล่าสุดวันนี้ (11 พฤษภาคม) ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ ประธานมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เปิดเผยงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารป้องกันโรคอเมริกา (American Journal of Preventive Medicine ฉบับเดือนเมษายน 2021) ที่ติดตามผู้สูบบุหรี่ 2,008 คน ระหว่าง ปีค.ศ.1999-2000 และ 2013-2014 พบว่า “คนสูบบุหรี่มีความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตก่อนเวลาเพิ่มสูงขึ้น รวมถึงในคนที่ไม่ได้สูบบุหรี่ทุกวัน และคนที่สูบน้อยในแต่ละวัน” เตือนภัย! คนที่ชอบซื้อบุหรี่ตามทาง สิงห์อมควันเฮ…!! เลื่อนขึ้นภาษีบุหรี่ ขยับปีหน้า จากซองละ60 เป็นซองละ100 คนที่ไม่ได้สูบทุกวัน มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น 50% / คนที่สูบน้อยกว่าวันละ 20 มวน เสี่ยงเพิ่ม 54% / สูบวันละ 20-40 มวน เสี่ยงเพิ่ม 109% / สูบวันละมากกว่า 40 มวน เสี่ยงเพิ่ม 178%  ส่วนในคนที่สูบทุกวัน ความเสี่ยงเสียชีวิตเพิ่มขึ้นตามจำนวนมวนของบุหรี่ที่สูบต่อวัน […]