เร่งตรวจสอบ เสาไฟ12 นักษัตร ต้นละ 1.1 แสนแพงไปไหม ?

กรณีโครงการจัดซื้อจัดจ้างเสาไฟฟ้าส่องแสงสว่างมีประติมากรรมรูปสัตว์ชนิดต่างๆ หรือเสา 12 นักษัตร ซึ่งได้มีการตรวจสอบราคาพบว่าสูงถึงต้นละเกือบ 1 แสนบาท มีการติดตั้งริมถนนสายหลักในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราชทั้ง 2 ฝั่งทั่วทั้งเขตเทศบาล และนอกจากเสา 12 นักษัตรแล้ว ยังมีเสาป้ายบอกชื่อซอยบนถนนพัฒนาการคูขวางตลอดทั้งสายจำนวน 112 ป้ายอีกด้วย ตกราคาเฉลี่ยต้นละเกือบ 2 หมื่นบาท ข่าวอื่นๆเพิ่มเติม เร่งตรวจสอบ เสาไฟช้างวิเชียรบุรี ราคาเสา 7,000 ราคาช้างตัวละแสน อบต.ราชาเทวะ ถางหญ้าเรียบร้อย หลังถูกเเฉติดตั้งเสาไฟกินรีในซอย  ด้านนายสุชาติ กรวยกิตานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ปปช.ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช สั่งการให้นายกอรปณัช รัตนคช เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการรวบรวมข้อมูลโครงการจัดซื้อจัดจ้างเสาประติมากรรมทุกโครงการในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช และโครงการป้ายบอกชื่อซอย เนื่องจากพบว่าราคาสูงกว่าปกติ โดยมีนายสุเทพ ช่อผกา นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน เทศบาลนครนครศรีธรรมราช นำตรวจสอบตามจุดต่างๆ  นายสุเทพ ช่อผกา นายช่างไฟฟ้าชำนาญงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได้ชี้แจงว่า การประเมินราคาวัสดุได้ดำเนินการตามขั้นตอนและเป็นไปตามราคาปกติ ตามระเบียบกโครงการไม่ว่าจะต่ำกว่าหรือสูงกว่า 1 ล้านบาท จะมีระเบียบที่จะต้องคิดมูลค่าที่เรียกว่าแฟคเตอร์ F เป็นระเบียบที่ต้องทำ ซึ่งค่าแฟคเตอร์ F […]