ม.33 แจกอีก!! รอรับ 2,500 บาท เยียวยารอบ 2 เริ่มโอนเงิน 27-28 ก.ย.

ม.33 แจกอีก! รอรับ 2,500 บาท เยียวยารอบ 2 เริ่มโอนเงิน 27-28 ก.ย. รวมแล้ว 3 ล้านกว่าคน เช็กสิทธิทางเว็บไซต์ของประกันสังคมได้ที่ www.sso.go.th/eform_news วันที่ 26 ก.ย.64 สำหรับการจ่ายเงินเยียวยาให้ผู้ประกันตนในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด​ (สีแดงเข้ม) ที่ได้รับผลกระทบจากการล็อกดาวน์ หลังจากสำนักงานประกันสังคม (สปส.) ได้โอนเงินรอบที่ 1 และรอบที่ 2 ให้ผู้ประกันตนหลายกลุ่มแล้ว ต่อไปเป็นคิวการโอนเงินรอบที่ 2 ให้ผู้ประกันตนมาตรา 33 กลุ่ม 10 จังหวัด และ 3 จังหวัด พร้อมกันอีกคนละ 2,500 บาท ในวันที่ 27 ก.ย. จำนวน 2 ล้านคน และวันที่ 28 ก.ย. จำนวน 1,017,296 คน ข่าวที่เกี่ยวข้อง เช็กด่วน…!! ผู้ประกันตนม.33 หลุดระบบเข้าม.39 ยื่นขอใช้ “สิทธิบุตรคนเดิมได้” เพื่อรับเงินต่อเนื่อง ลุงตู่เห็นชอบ มาตราการลดผลกระทบจาก โควิด-19 สำหรับกลุ่ม 10 จังหวัด ประกอบด้วย กทม. นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสงขลา และกลุ่ม 3 จังหวัด ประกอบด้วย ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และพระนครศรีอยุธยา โดยทั้ง 2 กลุ่มนี้อยู่ในพื้นที่ล็อกดาวน์ 2 เดือน จึงได้รับเงินเยียวยาสำหรับ 2 เดือน เดือนละ 2,500 บาทต่อคน รวมเป็น 5,000 บาทต่อคน ส่วนกลุ่มถัดไปที่จะได้เงินคือ ผู้ประกันตนมาตรา 40 กลุ่มพื้นที่ 3 จังหวัด ที่สมัครเป็นผู้ประกันตนและจ่ายเงินสมทบงวดแรกช่วงวันที่ 4-24 ส.ค.64 จำนวน 3.45 แสนคน กลุ่มนี้ได้รับเยียวยารวมคนละ 10,000 บาท วันที่ 28 ก.ย.64 เช็กสิทธิทางเว็บไซต์ของประกันสังคมได้ที่ www.sso.go.th/eform_news