ไม่ไหวจริงๆ! อดีตทหารผ่านศึกวัย 67 ปี โดนเรียกคืนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่ผ่านมา 7 ปี แต่ไม่มีเงินขอติดคุกแทน

วันที่ 30 มกราคม ผู้สื่อข่าวรายงานจากกรณี นายเอี้ยง นาคสิงห์ อายุ 67 ปี ชาวหมู่ 14 ต.โพธิ์ทอง อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร ได้รับผลกระทบจากการเรียกเงินคืนจากกรมบัญชีกลาง ซึ่งเป็นเงินจากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ที่ได้รับเดือนละ 600 บาท ซึ่งได้รับมานานกว่า 7 ปี รวมทั้งสิ้นจำนวน 51,600 บาท ที่ต้องชดใช้คืน โดยตนได้รับหนังสือทวงถามมาเป็นระยะจากทาง อบต.โพธิ์ทอง อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร และได้มาทวงถามที่บ้าน พร้อมกับเรียกไปไกล่เกลี่ยรับสภาพหนี้ ซึ่งตนได้ชำระงวดแรกเป็นเงินก้อนใหญ่ จำนวน 10,320 บาท ต่อมาตนเองได้รับหนังสือสารภาพหนี้ซึ่งออกโดย อบต.โพธิ์ทอง อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร โดยแจ้งว่าขอให้แบ่งชำระเป็นงวดๆ จนครบจำนวน พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยชำระทุกวันที่ 10 ของเดือน ทำให้ตนเองมีความเดือดร้อนอย่างมาก นายเอี้ยง นาคสิงห์ กล่าวว่า ก่อนหน้านี้เมื่อหลายสิบปีก่อน ตนเองได้รับราชการเป็นทหาร และไปรบที่เขาค้อ […]

“ศรีสุวรรณ” แจงชัด เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ไม่ต้องส่งคืน

“ศรีสุวรรณ” แจงชัด เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ไม่ต้องส่งคืน ถือเป็นอีกข่าวที่ได้รับความสนอกสนใจจากประชาชนจำนวนไม่น้อย เมื่อวันที่ 30 ม.ค.2564 นายศรีสุวรรณ จรรยาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย กล่าวว่า ตามที่กรมบัญชีกลาง ตรวจสอบพบว่ามีคนชรารับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินบำนาญไปพร้อมกัน มีจำนวนกว่า 15,000 คนทั่วประเทศ ซึ่งกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อตรวจสอบรายชื่อผู้สูงอายุเพื่อทวงคืนเงินทั้งหมดส่งกลับกรมบัญชีกลาง เป็นลาภมิควรได้จนกลายเป็นประเด็นปัญหาต่อผู้สูงอายุนั้น นายศรีสุวรรณ กล่าวว่า การเรียกเงินคืนจากผู้สูงอายุในขณะนี้ ถือเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย เนื่องจากตามหลักกฎหมายว่าด้วย เป็นลาภมิควรได้ ตาม ป.พ.พ.มาตรา 412 ระบุว่าเมื่อบุคคลได้รับไว้โดยสุจริตจึงต้องคืนลาภมิควรได้เพียงส่วนที่ยังมีอยู่ในขณะเมื่อเรียกคืน เท่านั้นและใน มาตรา 419 ระบุว่าลาภมิควรได้ ห้ามมิให้ฟ้องคดีเมื่อพ้นกำหนดปีหนึ่งนับแต่เวลาที่ฝ่ายผู้เสียหายรู้ว่าตนมีสิทธิเรียกคืน หรือเมื่อพ้นสิบปีนับแต่เวลาที่สิทธินั้นได้มีขึ้น ดังนั้นการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ เป็นการดำเนินการของรัฐบาลผู้เสียหาย คือ กรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง ซึ่งดำเนินการมาตั้งแต่เริ่มมีระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2552 มีผลบังคับใช้มาตั้งแต่วันที่ 22 ต.ค.2552 แล้ว รวมระยะเวลากว่า 11 ปี และกระทรวงการคลังเริ่มมีการตรวจพบปัญหาความซ้ำซ้ อนดังกล่ าวมาตั้งแต่เดือน พ.ย.2562 และต่อมากรมบัญชีกลางก็ได้มีหนังสือแจ้งไปยังกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้แจ้งจังหวัด อำเภอและท้องถิ่นต่าง ทวงถามการขอเงินคืนไปยังผู้สูงอายุต่างๆที่รับเงินซ้ำซ้อนดังกล่าว […]

โคราช! พบผู้สูงอายุถูกเรียกเบี้ยยังชีพคืนย้อนหลัง!

ผู้สื่อข่าว จ.นครราชสีมา รายงานความคืบหน้า กรณีพบผู้สูงอายุจำนวน 13 ราย ในพื้นที่ ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา ถูกเทศบาลตำบลจอหอ เรียกเก็บเงินค่าเบี้ยยังชีพคืนย้อนหลัง ตามคำสั่งของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง หลังจากตรวจพบว่าผู้สูงอายุเหล่านั้นได้รับเงินบำนาญพิเศษมาก่อนแล้ว ซึ่งถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ทางเทศบาลตำบลจอหอ จึงได้มีหนังสือเรียกเก็บเงินคืนย้อนหลัง ทั้งเงินต้นพร้อมดอกเบี้ย โดยให้ผ่อนชำระรายเดือน ใน 3 เดือนแรก ในอัตราเงินที่สูง บางรายเดือนละ 18,000 บาท หลังจากนั้นให้ผ่อนชำระในอัตราลดหย่อนลงมาจนครบ ซึ่งมีผู้สูงอายุ จำนวน 9 รายที่ยอมจ่ายเงินคืน ขณะที่อีก 4 ราย ปฏิเสธการจ่ายคืน เนื่องจากเป็นเงินจำนวนมากไม่มีเงินมาจ่ายคืน ทำให้ทางเทศบาลตำบลจอหอ ต้องส่งเรื่องฟ้องไปยังศาลแขวงนครราชสีมา เพื่อพิจารณาคดีทางแพ่ง ต่อมานายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ได้สั่งการให้สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด และสำนักงานคลังจังหวัด ทำการสำรวจจำนวนผู้สูงอายุที่ถูกเรียกเงินเบี้ยยังชีพคืนในพื้นที่ทั้ง 32 อำเภอ เพื่อหาแนวทางการช่วยเหลือเยียวยา และช่วยเหลือทางด้านกฎหมายอย่างเร่งด่วน ล่าสุด วันนี้ (29 มกราคม 2564) […]

ถังแตก!? เลื่อนจ่ายเบี้ยยังชีพ’ผู้สูงอายุ-คนพิการ’ กรมบัญชีกลาง-สถ.แจงกันวุ่น

กรมบัญชีกลาง ประกาศเลื่อน จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยคนพิการ สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทำให้เงินยังไม่เข้าวันนี้ (10 กันยายน 2563) ตามกำหนด ชี้อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขอย่างเร็วที่สุด วันที่ 10 กันยายน 2563 มีรายงานจากกรมบัญชีกลาง ประกาศเลื่อนจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำเดือนกันยายน 2563 จากกำหนดเดิมที่จะโอนเงินเข้าบัญชีในวันนี้ ซึ่งสาเหตุสืบเนื่องจากกรมบัญชีกลางไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิรับเงินและโอนเข้าบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ ภายในกำหนดเวลาวันที่ 10 กันยายน เนื่องจากติดขัดขั้นตอนเรื่องการจัดสรรงบประมาณไป-กลับ ระหว่างกรมบัญชีกลาง และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ล่าสุดนางสาววิลาวรรณ พยาน้อย รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) ได้แจ้งทางหน้าเพจ facebook ท้องถิ่นไทย นั้น กรมบัญชีกลางขอเรียนว่า ตามขั้นตอนการดำเนินการ กรมบัญชีกลางจะต้องตรวจสอบงบประมาณเพื่อเบิกจ่ายให้ผู้มีสิทธิตามปฏิทินการจ่าย แต่เมื่อตรวจสอบงบประมาณในเดือนกันยายน 2563 พบว่าไม่เพียงพอ สถ.จึงต้องจัดสรรเพิ่ม กรมบัญชีกลางจึงจะสามารถจ่ายได้ ทั้งนี้ กรมบัญชีกลางห่วงใยและเข้าใจในความจำเป็นของผู้มีสิทธิทุกท่าน เมื่อ สถ.ได้รับงบประมาณเรียบร้อยแล้วกรมบัญชีกลางจะดำเนินการจ่ายให้ผู้มีสิทธิอย่างเร่งด่วนต่อไป (ภายในเดือน กันยายน 2563) ทั้งนี้ ขอให้ติดตามข่าวจาก […]

อธิบดี สถ. ชี้แจงกรณี ผู้สูงอายุที่จะได้ทั้งเบี้ยยังชีพและทั้งบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

งานนี้จะเป็นข่าวดีหรือเป็นประเด็นดราม่า เมื่ออธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น(สถ.) นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ เปิดเผยว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) หลายแห่งยังมีความสับสนว่ากรณีที่ผู้สูงอายุได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยนั้น จะถือเป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ และทำให้ขาดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตามข้อ 6 (4) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 หรือไม่ ขอชี้แจงว่า สิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพของผู้สูงอายุเป็นรายเดือนนั้นเป็นไปตามพ.ร.บ.ผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 มาตรา 11 (11) และนายกฯ ประกาศกำหนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวกับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพในสังกัดอปท. มีหน้าที่จ่ายเงินเบี้ยยังชีพเป็นรายเดือนให้แก่ผู้สูงอายุอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรืออปท. ผู้ที่ได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน รายได้ประจำ หรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่รัฐหรืออปท.จัดให้เป็นประจำ ซึ่งสิทธิของผู้สูงอายุที่ได้รับเงินเบี้ยยังชีพดังกล่าวจะสิ้นสุดลงเมื่อเข้าเงื่อนไขกรณีใดกรณีหนึ่งตามข้อ 14 ของระเบียบนี้ นั่นคือ 1.ตาย 2.ขาดคุณสมบัติตามข้อ 6 และ 3.แจ้งสละสิทธิการขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เป็นหนังสือต่ออปท.ที่ตนมีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ นายสุทธิพงษ์ กล่าวอีกว่า กรณีที่จัดให้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั้น เป็นไปตามมติครม. เมื่อวันที่ 29 ส.ค. 2560 มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือผู้ที่มีรายได้น้อยไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี โดยให้การช่วยเหลือเป็นบัตรสวัสดิการนำไปใช้ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการโดยสารรถโดยสารประจำทางและรถไฟตามที่กำหนด ซึ่งประโยชน์ที่ผู้สูงอายุจะได้รับจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ได้มีลักษณะต้องห้ามของผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ […]