เช็กเลย!! เปิด 23 จังหวัด ขอความร่วมมือ งดออกจากบ้าน กลางคืนถึงเช้ามืด

วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) ได้ปรับปรุงสรุปช่วงเวลา ขอความร่วมมือประชาชนงดออกจากเคหสถาน ประกอบด้วย 23 จังหวัด (ข้อมูล ณ 2 พฤษภาคม 2564 เวลา 18.00 น.) โดยมีรายละเอียดดังนี้ ภาคเหนือ 1 แพร่ 23.00 – 03.00 น. 2 อุทัยธานี 23.00 – 04.00 น. ภาคกลาง/ภาคตะวันออก 1 ชัยนาท 23.00 – 04.00 น. 2 นครนายก 23.00 – 04.00 น. 3 นครปฐม 23.00 – 04.00 น. 4 […]