วินาทีประทับใจ “พระนางเจ้าสุทิดา” มีพระราชปฏิสันถารร่วมกับ “เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ” อย่างอบอุ่น (ชมคลิป)

วินาทีประทับใจ “พระนางเจ้าสุทิดา” มีพระราชปฏิสันถารร่วมกับ “เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ” อย่างอบอุ่น (ชมคลิป) นับเป็นภาพแห่งความประทับใจเมื่อพสกนิกรชาวไทยได้รับชมภาพจากทางไอจีผู้ใช้ที่ชื่อว่า hermajestyqueen_suthida ได้โพสต์เผยคลิป พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี พร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จพระราชดำเนิน มาทรงเปิดอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ในโอกาสนี้ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ทรงมีพระราชปฏิสันถารอย่างอบอุ่นกับ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดาขณะทรงฟังการถวายรายงานอุปกรณ์ทางการแพทย์ ในโอกาสที่เสด็จพระราชดำเนิน มาทรงเปิดอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย   (ชมคลิป)   **************************************** (ขอขอบคุณเรื่องจาก hermajestyqueen_suthida)

“ตอนนี้แม่เราก็ไม่สบาย” เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ พระราชทานกำลังใจผู้ป่วย

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จไปในการพระราชทานอุปกรณ์กีฬาพระราชทาน แก่โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดลำพูน เป็นภาพแห่งความประทับใจของพสกนิกรชาวไทย วานนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จไปยังโรงเรียนบ้านป่าเลา ตำบลทากาศ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ในการพระราชทานอุปกรณ์กีฬาพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญไปพระราชทานแก่โรงเรียนที่ขาดแคลนในพื้นที่จังหวัดลำพูน จำนวน 11 แห่ง จากนั้น ทอดพระเนตรนิทรรศการและกิจกรรมของโรงเรียนบ้านป่าเลา ซึ่งเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เปิดสอนตั้งแต่อนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปัจจุบัน มีนักเรียน 104 คน ซึ่งนักเรียนทั้งหมดเป็นชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยง หรือปกาเกอะญอ โดยก่อนเสด็จกลับ ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่จากโรงพยาบาลแม่ทา ซึ่งออกไปให้บริการแก่ประชาชน โดยมีผู้ไปรับบริการ 46 คน ส่วนใหญ่ป่วยเป็นโรคระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ และทรงเยี่ยมประชาชนที่ไปเฝ้ารับเสด็จอย่างใกล้ชิด โดยมีพระปฏิสันถาร แก่ประชาชนที่เข้าเฝ้า ตอนหนึ่ง ได้โน้มพระวรกายทักทายกับผู้ป่วย ถามถึงอาการ และแนะนำถึงการออกกำลังกาย ทรงกำชับว่า ต้องทำตามที่แพทย์แนะนำจะได้แข็งแรง ตอนหนึ่งทรงระบุ ว่า “ไม่มีแรงหรอค่ะ […]