เปิด 5 ขั้นตอน ยื่นเอกสารรับเงินชดเชยว่างงาน ผลกระทบโควิด-19 ระลอกใหม่

วันที่ 5 ม.ค.64 มีรายงานว่า กระทรวงแรงงาน ได้ทำการประเมินผลกระทบจากระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ ส่งผลกระทบต่อภาครัฐต้องสั่งหยุดกิจการกว่า 6,098 แห่ง ทำให้มีลูกจ้างต้องหยุดงานกว่า 103,800 คน ซึ่งทางสำนักงานประกันสังคมจะจ่ายเงินประกันว่างงานเยียวยาให้ครึ่งหนึ่งของค่าจ้าง คิดจากเพดานเงินเดือน 15,000 บาท รวมไม่เกิน90 วัน ทั้งนี้ คาดว่าจะต้องใช้เงินเยียวยากว่า 2,321 ล้านบาท สำหรับขั้นตอนลูกจ้างผู้ประกันตนยื่นเอกสารรับเงินชดเชย มี 5 ขั้นตอน ดังนี้ เข้าเว็บไซต์ ประกันสังคม www.sso.go.th เข้าไปดาวน์โหลด แบบฟอร์มคำร้อง แจ้งหมายเลขโทรศัพท์และเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง นายจ้างต้องออกหนังสือรับรองการหยุดงานกรณีราชการสั่งปิดหรือกรณีกักตัว และบันทึกในระบบ e-service แล้วส่งไปรษณีย์ไปยังสำนักงานประกันสังคมในพื้นที่ ประกันสังคม พิจารณาข้อมูลถูกต้องครบถ้วน โอนเงินเข้าบัญชีลูกจ้างภายใน 5 วันทำการ และสามารถสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.sso.go.th หรือสายด่วนประกันสังคม โทร.1506 ตลอด 24 ชั่วโมง

เช็คดูเลย 4 โครงการช่วยเหลือเยียวยาจากรัฐ ใครมีสิทธิ์เข้าเกณฑ์ไหน

4 โครงการ ช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ “โควิด-19” หลายคนอาจยังไม่รู้ว่ามีอะไรบ้าง ลองมาเช็กกันดู ว่าใครมีสิทธิ์อะไรบ้าง 1. โครงการช่วยเหลือผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ไม่ได้รับความช่วยเหลือเยียวยาจากโครงการของภาครัฐในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จำนวน 1,164,222 คน จะได้รับเงินช่วยเหลือ เดือนละ 1,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน (พ.ค. – ก.ค. 63) ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยไม่ต้องลงทะเบียนใดๆ วงเงินงบประมาณ 3.49 พันล้านบาท 2. โครงการช่วยเหลือผู้ที่ลงทะเบียนไม่สำเร็จตามโครงการ “เราไม่ทิ้งกัน” ของกระทรวงการคลัง จากการตรวจสอบพบว่า มีประชาชนที่ลงทะเบียนโครงการ “เราไม่ทิ้งกัน” ไม่สำเร็จ จำนวน 302,160 คน ซึ่งยังไม่เคยได้รับความช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชย จากโครงการต่าง ๆ ของรัฐ รวมทั้งไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ขณะนี้สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กำลังเร่งพิจารณากำหนดกลุ่มเป้าหมายและกลไกความช่วยเหลือให้ชัดเจน และจะส่งให้คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ พิจารณาใน 1 เดือน วงเงินงบประมาณ 906 ล้านบาท 3. โครงการช่วยเหลือกลุ่มผู้เปราะบาง […]

ประกันสังคม…!! เตรียมช่วย “ว่างงาน” ม.33 จ่ายสูงสุด 9300 บ.

ผู้ช่วย รมต แรงงาน เผย บอร์ดประกันสังคม เตรียมถกขยายสิทธิผู้ประกันตนรับเงินชดเชยกลุ่ม โรงแรมท่องเที่ยว บริการ เข้าเกณฑ์เหตุสุดวิสัย จ่อใช้ฐาน 62เปอร์เซ็น รับต่ำสุด 5000 สูงสุดไม่เกิน 9300 บาท คาดเปิดก๊อกปลายสัปดาห์หน้า แรงงาน นายดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ตามที่มีกระแสข่าวสำนักงานประกันสังคม สปส เตรียมหารือเกี่ยวกับการจ่ายเงินชดเชยกรณีปิดกิจการชั่วคราวให้กับลูกจ้างผู้ประกันตน มาตรา 33 ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่กระจาย CO VID จำนวน 9000 บาท ว่า เรื่องดังกล่าวนี้เป็นเรื่องเดิม ซึ่งผู้ประกันตนที่จะได้รับเงินชดเชย คือ 1 กรณีรัฐสั่งปิด และ 2 ประสบวิกฤต CO VID ตรงๆ คือคนในหน่วยงานติดเชื้อ หรือมีคนกลุ่มสงสัย และสิ่งที่จะเกิดขึ้นใหม่ ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตดังกล่าวนี้ เรามองว่าเป็นเหตุสุดวิสัยที่เขาไม่สามารถมาทำงานได้ตามปกติ หรือประกอบกิจการได้ตามปกติ ฉะนั้นก็ควรที่จะได้รับเงินชดเชยในส่วนนี้ด้วย นายดวงฤทธิ์ กล่าว […]

รองนายกรัฐมนตรี ลงนามประกาศให้ผู้ถือบัตรทอง ได้รับการจ่ายชดเชย จากโรคโควิด-19

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะประธานกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กล่าวว่า วันนี้ (1 เมษายน 2563) ตนได้ลงนามในประกาศ สปสช. เรื่อง ประเภทและขอบเขตของบริการสาธารณสุข (ฉบับที่ 18) พ.ศ. 2563 และ ประกาศ สปสช. เรื่อง หลักเกณฑ์การดำเนินงานและการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2563 และหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ (ฉบับที่ 5) เมื่อวันที่ 1 เม.ย. 2563 ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองสิทธิของบุคคลให้ได้รับการป้องกันและขจัดโรคติดต่ออันตรายจากรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ให้การดำเนินงานและการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และการจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข สำหรับการให้บริการแก่ผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ซึ่งได้ดำเนินงานก่อนประกาศนี้มีผลใช้บังคับ ให้ถือว่าเป็นการดำเนินงานตามประกาศนี้ด้วย นายอนุทิน กล่าวว่า ในส่วนของประกาศ สปสช. เรื่อง ประเภทและขอบเขตของบริการสาธารณสุข (ฉบับที่ 18) พ.ศ. 2563 มีสาระสำคัญคือให้สิทธิการรับบริการสาธารณสุขกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 […]