ภาพวาด อุ๊ หฤทัย เคยถูกปฎิเสธ มาแล้ว

จากกรณีชื่อดัง สำหรับนักร้อง “อุ๊ หฤทัย ม่วงบุญศรี ” ที่มีภาพวาดได้พิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ในไทย ว่าภาพวาดสีน้ำมันที่เธอครอบครองนั้น เป็นของ วินเซนต์ แวน โก๊ะ ศิลปินระดับโลก