เยอรมนีขุดพบห้องสมุดโบราณอายุ 2,000 ปี ฝังใต้ดิน ใจกลางเมืองเก่า

หลังจากที่เมื่อปี ค.ศ.2017 มีการขุดค้นพบกำแพงขนาดประมาณ 50 คูณ 80 เซนติเมตรในระหว่างการขุดพื้นดินก่อสร้างโบสถ์นิกายโปรแตสแตนท์ใจกลางเมืองโคโลญ ซึ่งเป็นเมืองเก่าแก่ที่สุดของเยอรมนี ถูกสร้างโดยชาวโรมันในปี ค.ศ.50 นักโบราณคดีจากพิพิธภัณฑ์โรมาโน-เจอมานิค ในโคโลญ ได้ค้นพบว่าโบราณสถานแห่งนี้เป็นห้องสมุดสาธารณะ ที่อาจมีอายุกว่า 2,000 ปี ดร.เดิร์ก ชมิตซ์ นักโบราณคดี ระบุว่า เป็นการค้นพบที่วิเศษและน่าทึ่งมาก ตอนที่ค้นพบแรกๆ ได้เห็นช่องแคบที่เล็กมากเกินกว่าจะนำรูปปั้นเข้าไปข้างในได้ แต่หลังจากที่ใช้เวลาศึกษาอยู่นาน จึงค้นพบว่าช่องเล็กๆ นั้นเป็นช่องสำหรับใส่ม้วนหนังสือ ซึ่งชี้ให้เห็นว่าเคยเป็นห้องสมุดมาก่อน คล้ายๆ กับห้องสมุดในเมืองเอฟิซัส เมืองกรีกโบราณ ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ.117 ปัจจุบันอยู่ในจังหวัดอิซเมียร์ของตุรกี ยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าภายในจะมีม้วนหนังสืออยู่จำนวนเท่าไร บางทีอาจมากถึง 20,000 ม้วน โดยห้องสมุดโบราณในเมืองโคโลญนี้ถูกสร้างขึ้นด้วยวัสดุที่แข็งแรงคงทนเพื่อประโยชน์ของสาธารณะ แต่มีขนาดเล็กกว่าห้องสมุดเมืองเอฟิซัส ดร.ชมิตส์ ระบุต่อว่า ในช่วงศตวรรษที่ 2 มีห้องสมุดเกิดขึ้นมากในเยอรมนี ที่อาจตั้งอยู่ในเมืองโรมันตะวันตกเฉียงเหนือ และที่เมืองโรมันก็อาจมีห้องสมุดอยู่หลายแห่งแต่ยังไม่ถูกค้นพบ หรือหากค้นพบเพียงกำแพงในตอนแรก ก็อาจยังไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นห้องสมุด อย่างไรก็ตาม โบราณสถานแห่งนี้จะถูกเก็บรักษาให้สาธารณชนได้ชมที่ห้องใต้ดินของโบสถ์คริสตจักรนิกายโบรแตสแตนท์ที่กำลังก่อสร้างอยู่