“กรุงไทย” แจงวุ่น สิทธิ์คนละครึ่งเหลือ 0 บาท!!

กระทรวงการคลังได้ประกาศให้ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเพิ่มเติมอีกครั้ง รอบที่ 3 จำนวน 722,598 สิทธิ์  โดยเป็นการรวบรวมสิทธิ์คงเหลือจากผู้ลงทะเบียนที่ไม่ผ่านการตรวจสอบส […]