อุตรดิตถ์ หวั่นคลัสเตอร์ใหม่ หลังพบผู้ป่วยโควิด ร่วมงานแต่ง

วันที่ 26 เมษายน 2564 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) อุตรดิตถ์ แจ้งเตือนประชาชนใน จ.อุตรดิตถ์ เกี่ยวกับ ไทม์ไลน์ ของผู้ป่วยโควิด-19 ในพื้นที่ จ.พิษณุโลก รายที่ 213 และ 220 ที่เดินทางมางานแต่งงาน ในวันที่ 18 เมษายน ที่ผ่านมา 2564 รวมทั้งอีกหลายสถานที่ใน จ.อุตรดิตถ์ เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบว่า ผู้ป่วยรายดังกล่าวนั้นไปสถานที่แห่งใด และให้ประชาชนที่อยู่ในสถานที่ให้เฝ้าดูอาการของ ตัวเอง หากเป็นกลุ่มเสี่ยงให้เข้ารับการคัดกรองความเสี่ยงได้ที่โรงพยาบาลและ รพ.สต.ใกล้บ้านทันที ล่าสุด รศ.ดร.สุภาวิณี สัตยาภรณ์ อธิการบดี ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์ ออกเอกสารชี้แจงต่อสาธารณะชนว่า ด้วยความห่วงใยบุคลากร และนักศึกษาทุกท่าน มหาวิทยาลัยขอแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมกับทุกท่าน ดังนี้ ผู้จัดงานได้ทำหนังสือขออนุญาตจัดงานตามประกาศ มาตรการของจังหวัดต่อนายอำเภอ และได้รับอนุญาตให้จัดงาน มหาวิทยาลัยได้กำชับผู้จัดงานให้ปฏิบัติตามมาตรการของจังหวัดอย่างเคร่งครัด อาทิ มีจุดคัดกรองคนเข้างาน จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมงาน เว้นระยะห่าง ไม่มีงานเลี้ยงสังสรรค์ ผู้จัดงานแจกอาหารกล่องให้ผู้ร่วมงานนำกลับไปรับประทาน บุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยที่ได้ไปทำหน้าที่คัดกรองคนเข้างาน ได้รับการประเมินจาก […]