หลังจากการเปิดนำเข้าเสรีหมึกจากเมียนมา ชาวประมงประสบปัญหาราคาหมึกกล้วยตกต่ำ

น.ส.ศรีนวล กฤษดาชลี ตัวแทนผู้ประกอบการประมงจังหวัดสมุทรสงคราม เปิดเผยว่า ขณะนี้ชาวประมงจังหวัดสมุทรสงคราม กำลังประสบปัญหาราคาหมึกกล้วยตกต่ำ จากการเปิดนำเข้าเสรีหมึกจากเมียนมาตั้งแต่ปี 2559 ส่งผลให้ราคาหมึกไทยลดลงเหลือเพียง 50-60 บาท/กิโลกกรัม (ก.ก.) ลดลงประมาณ 54% จากเมื่อต้นปี 2560 ราคาอยู่ที่ประมาณ 120-130 บาท/ก.ก. โดยราคาเฉลี่ยหมึกไซซ์เล็ก-ใหญ่ ราคาอยู่ที่ 8-200 บาท/ก.ก. ลดลงจากราคาเฉลี่ย 40-270 บาท/ก.ก. ส่งผลกระทบต่อรายได้ชาวประมงประมาณ 10 ล้านบาท/วัน (จากการซื้อขายในพื้นที่ ตลาดปลาสหกรณ์ประมงแม่กลอง จำกัดเท่านั้น) ทั้งนี้ ในฐานะผู้ประกอบการประมงที่ทำถูกต้องตามกฎหมายประมงไทย ที่ต้องทำตามระเบียบและข้อปฏิบัติของกฏหมายเพื่อให้ไทยสามารถหลุดพ้นจากการเป็นประเทศที่ ทำประมงที่ผิดกฎหมาย การประมงที่ขาดการรายงาน และการประมงที่ขาดการควบคุม (ไอยูยู) สินค้าประมงไทยสามารถส่งออกไปยังต่างประเทศได้ แต่ผู้ประกอบการประมงต้องเผชิญปัญหากับค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจการสูงขึ้นหลายเท่าตัว โดยเฉพาะต้นทุนค่าแรงเพิ่มขึ้นประมาณ 70-80% รัฐบาลกับเปิดให้มีการนำเข้าเสรีสินค้าประมงจากเพื่อนบ้าน ส่งผลให้ราคาหมึกไทยลดลง แต่ผู้บริโภคยังคงบริโภคของแพงเช่นเดิม “การนำเข้าหมึกจากเมียนมา ประชาชนผู้บริโภคอาหารทะเล กลับไม่ได้บริโภคในราคาที่ถูกลง แต่มีเพียงพ่อค้า แม่ค้าคนกลาง แพปลา โรงงานแปรรูปสัตว์น้ำ บางรายเท่านั้นที่ได้ประโยชน์ แต่ประมงที่ทำถูกต้องตามกฎหมายประมงไทย […]