ศาลเคาะแล้ว! ศาลล้มละลายกลางเห็นชอบ ให้การบินไทย เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ

วันนี้(14 ก.ย.63)  ศาลล้มละลายกลางนัดฟังคำสั่งฟื้นฟูกิจการบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นคดีหมายเลขดำที่ ฟฟ 10/2563 ระหว่างบริษัทการบินไทยฯ ลูกหนี้ผู้ร้องขอกับเจ้าหนี้ผู้คัดค้าน สำหรับคดีนี้ ลูกหนี้ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการและขอให้ศาลตั้งบุคคลที่ลูกหนี้ผู้ร้องขอเสนอเป็นผู้ทำแผน ศาลประกาศนัดไต่สวนตามกฎหมายแล้ว มีเจ้าหนี้ยื่นคำคัดด้าน รวม 16 ราย ขอให้ศาลยกคำร้องขอฟื้นฟูกิจการ และคัดค้านผู้ทำแผนฟื้นฟูฯ ระหว่างพิจารณาศาลไต่สวนพยานฝ่ายลูกหนี้ รวม 5 ปาก และไต่สวนพยานฝ่ายเจ้าหนี้ รวม 3 ปาก ศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่าคดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยประการแรกว่า ลูกหนี้มีหนี้สินล้นพ้นตัวหรือไม่สามารถที่จะชำระหนี้ตามกำหนดได้หรือไม่ เมื่อพิจารณางบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 มี.ค.63 และวันที่ 30 มิ.ย.63 ลูกหนี้มีหนี้สินมากกว่าสินทรัพย์และส่วนของผู้ถือหุ้นติดลบ ซึ่งงบแสดงฐานะทางการเงินได้ตรวจสอบและสอบทานตามมาตรฐานการบัญชีโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ประกอบกับสินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงินของลูกหนี้บางรายการมิได้เป็นสินทรัพย์ที่มีมูลค่าที่สามารถยึดหรือบังคับชำระหนี้ได้ เป็นเพียงการบันทึกตามมาตรฐานทางบัญชีเท่านั้น ปัจจุบันลูกหนี้มีหนี้สินที่ถึงกำหนดชำระโดยไม่สามารถชำระหนี้ได้ ลูกหนี้จึงมีหนี้สินล้นพ้นตัว โดยเป็นหนี้เจ้าหนี้คนเดียวหรือหลายคนรวมกันเป็นจำนวนแน่นอนไม่น้อยกว่าสิบล้านบาท คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยประการที่ 2 ว่า มีเหตุอันสมควรและช่องทางที่จะฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้หรือไม่ ศาลพิจารณาแล้วเห็นว่าโครงสร้างธุรกิจของลูกหนี้เป็นธุรกิจที่มีศักยภาพในการสร้างรายได้ และมีความจำเป็นต่อระบบการคมนาคมและขนส่งทางอากาศ ลูกหนี้มีทรัพยากรในการดำเนินธุรกิจที่มีมูลค่าและบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ รวมทั้งมีชื่อเสียงและประสบการณ์จากการประกอบกิจการมานาน ปัจจุบันลูกหนี้ยังคงมีความสามารถในการสร้างรายได้ สาเหตุที่ทำให้ประสบปัญหาทางการเงิน เกิดจากสภาพการแข่งขันในอุตสาหกรรมการบินที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว […]

นพ.เหรียญทอง จัดทำโครงการดับอนาคต ถ่ายภาพบุคคลเข้าร่วมม็อบ ก่อนแจกจ่ายรายชื่อห้ามรับเข้าทำงานหรือเข้าศึกษาต่อหรือให้ทุน

27 ก.ค.63  พล.ต.นพ.เหรียญทอง แน่นหนา  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ โพสต์ข้อความบนเฟซบุ๊กระบุว่า “โครงการดับอนาคต“…ผมจะจัดทำ ‘บัญชีบุคคลที่บริษัทห้างร้าน หน่วยงานรัฐ สถานศึกษา ห้ามรับเข้าทำงานหรือเข้าศึกษาต่อหรือให้ทุน’ …วิธีการปฏิบัติง่ายๆดังนี้ 1. ขอจิตอาสาแฝงตัวเงียบๆแล้วเก็บภาพถ่ายบุคคลที่เข้าร่วมม๊อบจัญไร พยายามเก็บภาพถ่ายให้เห็นใบหน้าพอที่จะติดตามต่อได้ว่ามันคือใครแค่นั้นก็พอครับ 2. จากนั้นส่งมายังอินบ๊อกซ์ของเฟซ เหรียญทอง แน่นหนา หรือ e-mail ชื่อ nanna@mongkutwattana.co.th 3. ผมจะแจกจ่าย’บัญชีบุคคลที่บริษัทห้างร้าน หน่วยงานรัฐ สถานศึกษา ห้ามรับเข้าทำงานหรือเข้าศึกษาต่อหรือให้ทุน’ ไปยังหน่วยงานรัฐและเอกชนต่างๆ 4. การดำเนินงานโครงการนี้ไม่มีการรับบริจาคเงินหรือทรัพย์ใดๆนะครับ ขอบคุณมากครับ พลตรี เหรียญทอง แน่นหนา

เด็กน้อย 2 พี่น้องถูกทิ้งให้เผชิญโลก พ่อแม่ไม่รู้อยู่ไหน มีเพียงเพื่อนบ้านช่วยดูแล

วันที่ 15 ธ.ค. 61 มีรายงานเรื่องราวชีวิตของเด็กน้อยสองพี่น้อง ที่ต้องใช้ชีวิตอยู่กันตามลำพัง ไร้ที่พึ่งพิง หลังคุณปู่ที่เป็นคนดูแลเพียงหนึ่งเดียวเพิ่งจะเสียชีวิตไปในช่วงเข้าพรรษาที่ผ่านมา ส่วนพ่อแม่ก็แยกย้ายกันไปคนละทิศคนละทาง นับตั้งแต่เลิกรากัน สุดท้ายจึงมีเพียงคนข้างบ้าน ที่เข้ามาดูแลด้วยความสงสาร พร้อมช่วยส่งเสียให้เรียนชั้นอนุบาล และหวังว่าทางหน่วยงานรัฐจะเข้ามาช่วยเยียวยา เพื่อประทังชีวิตและประคองอนาคตของเด็กทั้ง 2 คนจากนี้ จากการเข้าตรวจสอบที่บ้านยะยาน หมู่ที่ 7 ตำบลหนองเหล็ก อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ พบว่า เด็กหญิงคนพี่นั้นอายุราว 3 ขวบ ส่วนเด็กชายผู้เป็นน้อง อายุเพียง 3 ขวบ เท่านั้น ทั้งคู่เรียนอยู่ระดับชั้นอนุบาลที่โรงเรียนบ้านโคกลำดวน ต.หนองเหล็ก ที่อยู่ใกล้ ๆ หมู่บ้าน โดยมี นางบัวลอย จินพละ อายุ 53 ปี เพื่อนบ้านที่เป็นญาติ และมีศักดิ์เป็นย่า เป็นผู้ดูแลเด็กทั้งสองคน  นางบัวลอย เล่าว่า เด็กถูกแยกจากพ่อแม่มานาน 2 ปีแล้ว มาอาศัยอยู่กับปู่ที่นี่ จนเมื่อปู่ของเด็กเสียชีวิต ตนจึงต้องเข้ามาช่วยดูแล สำหรับพ่อแม่นั้นทราบว่าได้แยกย้ายกันไปนับตั้งแต่เลิกรา […]