สถานการณ์น้ำเจ้าพระยาที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทำให้เอ่อล้นตลิ่ง ทำพวกสัตว์เลื้อยคลานหนีน้ำกันขึ้นมา

วันที่ 11 ต.ค. นายชัย สุวพันธุ์ นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง นำทีมผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ลูกจ้างพนักงาน ครูในสังกัดโรงเรียนเทศบาลและประชาชนจิตอาสา ร่วมกันกรอกกระสอบทรายเพื่อนำไปปิดกั้นจุดเสี่ยงริมพนังกั้นน้ำบริเวณ 2 ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ที่เอ่อล้นตลิ่งท่วมขึ้นมาถึงพนังกั้นน้ำสูงแล้วประมาณ 30 เซนติเมตร ด้านนางสาวอรวรรณ สุวพันธุ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง กล่าวว่า สถานการณ์น้ำเจ้าพระยาที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทำให้เอ่อล้นตลิ่งท่วมบริเวณกำแพงพนังกั้นน้ำสูงประมาณ 30 เซนติเมตร และยังมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น โดยยังมีพนังกั้นน้ำรองรับได้อีกประมาณ 1.50 เมตร ตลอด 2 ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา แต่มีปัญหาการรั่วซึมจำนวนมาก ทางเทศบาลจึงได้ระดมพลกรอกทรายเพื่อนำไปป้องกันจุดเสี่ยงและเสริมความแข็งแรงเพื่อป้องกันเขตเศรษฐกิจย่านธุรกิจการค้าและศูนย์ราชการ นายสมนึก สุภาวิมล สมาชิกสภาเทศบาลเมืองอ่างทอง เปิดเผยว่า นายชัย สุวพันธุ์นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง ได้ทำการประชุมวางแผนในการป้องกันน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยแบ่งการดูและให้ทางสมาชิกสภาเทศบาลร่วมกับพนักงานเฝ้าระวังตรวจสถานการณ์น้ำที่เพิ่มขึ้นสูงมากำแพงเขื่อนตลอด 24 ชั่วโมง โดยผลัดเวรกันดูแลป้องกันน้ำที่รั่วซึม ช่วงนี้ยังพบสัตว์เลื้อยคลานจำนวนมากรวมทั้งกิ้งกือที่หนีน้ำมาอยู่ตามกำแพงเขื่อน ทางเจ้าหน้าที่ได้ทำการพ่นยาและประกาศเตือนให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด สถานการณ์น้ำเจ้าพระยาไหลผ่านจังหวัดอ่างทอง ล่าสุด เลยจุดวิกฤติแล้ว ที่บริเวณ ที่สถานีวัดระดับน้ำ C7A หน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทอง มีระดับอยู่ที่ 8.51 เมตร […]