ในหลวง สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯทรงเปิดประชุมรัฐสภา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดประชุมรัฐสภา ณ ห้องประชุมวิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี, นายสรศักดิ์ เพียรเวช เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เฝ้าฯ รับเสด็จ เมื่อเวลา 15.12 น. วันที่ 24 พ.ค. 2562 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดประชุมรัฐสภา ณ ห้องประชุมวิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ โดยมีสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) และทูตานุทูต 134 คน เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จอย่างพร้อมเพรียง พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำรัสในการเปิดประชุมรัฐสภา ว่า “บัดนี้ การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เสร็จสิ้นลง และมีการเรียกประชุมรัฐสภา พุทธศักราช 2562 แล้ว ข้าพเจ้าขอเปิดประชุมรัฐสภา เพื่อให้ทำหน้าที่นิติบัญญัติ ตั้งแต่วาระนี้เป็นต้นไป ขอให้สมาชิกแห่งสภาพึงนึกถึงความสำคัญและความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่อย่างจริงจัง เพราะการกระทำทุกอย่างของแต่ละคน […]

คณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ดำเนินการยกร่างคืบหน้าไปกว่า 90 % คาดว่าภายใน 1 เดือนนับจากนี้จะแล้วเสร็จ

วันนี้ 31 พ.ค. นายศุภชัย สมเจริญ ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กล่าวถึงกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าร่างพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.และ พรป.ว่าด้วยการได้มาซึ่ง ส.ว.ไม่ขัดรัฐธรรมนูญว่า  ขั้นตอนต่อไปประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) จะต้องนำร่างกฎหมายทั้งสองฉบับเสนอต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อนำขึ้นทูลเกล้า ส่วนบทบาทของกกต. ก็จะดำเนินการยกร่างระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้องกับร่างกฎหมายทั้งสองฉบับ โดยร่างระเบียบกกต.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.และร่างระเบียบกกต.ว่าด้วยการได้มาซึ่ง ส.ว. ทางสำนักงานได้ดำเนินการยกร่างคืบหน้าไปกว่า 90 % คาดว่าภายใน 1 เดือนนับจากนี้จะแล้วเสร็จ ซึ่งรวมถึงระเบียบที่จะควบคุมกรรมการประจำหน่วยที่จะทำหน้าที่ช่วยเหลือผู้สูงอายุ คนพิการ และทุพลภาพในการลงคะแนนไม่ให้นำความลับของผู้ใช้สิทธิมาเปิดเผย และการยกร่างคู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งส.ส.และการได้มาซึ่ง ส.ว. ที่มีประมาณ 12 ฉบับ อาทิ คู่มือการปฏิบัติการรับสมัครเลือกตั้งส.ส. คู่มือการปฏิบัติงานระดับอำเภอ จังหวัด และประเทศ ซึ่งจะใช้ในการคัดเลือกสมาชิกวุฒิสภา  ซึ่งการออกคู่มือดังกล่าวก็เพื่อให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง เป็นไปตามกฎหมาย  ขณะที่ร่างระเบียบว่าด้วยการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น ทางสำนักงานก็ได้ยกร่างระเบียบคู่ขนานไปกับการยกร่างพ.ร.บ.เลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น ที่ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนมิ.ย. อย่างไรก็ตามระเบียบที่กกต.ได้ออกและมีผลบังคับใช้แล้ว คือระเบียบว่าด้วยผู้ตรวจการเลือกตั้ง ซึ่งจะมีการเปิดรับสมัครบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนดในกลางเดือนมิ.ย.  ดังนั้นอยากเชิญชวนผู้ที่มีคุณสมบัติและสนใจที่อยากเข้ามาช่วยตรวจสอบการเลือกตั้งให้สุจริตและเที่ยงธรรมสามารถยื่นใบสมัครได้ ประธานกกต.ยังกล่าวถึงโรดแมปการเลือกตั้ง ว่า ต้องดูว่าร่างพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.จะประกาศและมีผลใช้บังคับเมื่อใด  ซึ่งเวลานั้นกกต.ต้องดำเนินการจัดการเลือกตั้งให้แล้วเสร็จภายใน 150 วันตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้ โดยกกต.อาจจะใช้เวลาไม่เต็มกรอบเวลาดังกล่าวก็ได้ […]

1 2