เปิดชื่อ 15 จังหวัด ขอความร่วมมือ ปชช.งดออกนอก ‘เคหสถาน’ 3 ทุ่มถึงตี 4

29 เมษายน 2564 ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) รายงานจังหวัดที่ขอความร่วมมือประชาชนงดออกนอกเคหสถาน ล่าสุดรวมทั้งสิ้น 15 จังหวัด (ข้อมูลวันที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 21.00 น.) ตามเวลา ดังนี้ ภาคเหนือ แพร่ 23.00-03.00 น.   ภาคกลาง/ภาคตะวันออก 1.ชัยนาท 23.00 – 04.00 น. 2.นครนายก 23.00 – 04.00 น. 3.นครปฐม 23.00 – 04.00 น. 4.นนทบุรี 21.00 – 04.00 น. 5.ปทุมธานี 21.00 – 04.00 น. 6.เพชรบุรี 23.00 – 04.00 น. […]