สาว ขวัญ อุษามณี ได้รับการแต่งตั้งจาก สภาทนายความ ยินดีอย่างยิ่ง

ว้าวววว!! ตามที่สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์โดย ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ ได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้ นางสาวอุษามณี พูลเกิด เป็นที่ปรึกษานายกสภาทนายความ ทำหน้าที่ใ […]