แม่ค้าขนมจีบมรณะเผยแค่รับมาขาย วอนตรวจให้ชัดอย่าเพิ่งตีตราเป็นจำเลยสังคม

สาวแว้นเร่ขายขนมจีบ วอนหน่วยงานเข้าตรวจสอบความชัดเจน ถึงสาเหตุสาวใหญ่ท้องร่วงตาย หลังตกเป็นจำเลยถูกสังคมตรีตรา โอดแค่เป็นคนรับมาขายไม่ได้สัมผัสตัวสินค้าโดยตรง วันที่ 11 พฤษภาคม 256 […]