นิติกรชำนาญการร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เทศกิจ สั่งปิดร้านกาแฟ แบบไม่มีคำอธิบาย ขู่จะเอาค่าปรับ

ผู้สื่อข่าวได้รับการร้องเรียนจาก น.ส.นฤศนีย์ วิริยะกานนท์ เจ้าของร้านกาแฟ GARDEN @SEA ตั้งอยู่ภายในสวนสุขภาพเกาะลอย ถ.เจิมจอมพล ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ว่า เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา ได้มีนิติกรชำนาญการคนหนึ่ง เทศบาลเมืองศรีราชา เดินทางเข้ามาภายในร้านกาแฟของตน แล้วสั่งสลัดไส้กรอกกิน หลังจากนั้นชายคนดังกล่าวได้ขอห่อสลัดไส้กรอกกลับไปด้วย แล้วแสดงตัวว่าเป็นนิติกรที่มาตรวจเรื่องการจำหน่ายอาหารว่าถูกต้องหรือไม่ พร้อมทั้งให้เซ็นชื่อในเอกสารยอมรับความผิด ซึ่งตนเองไม่ยินยอมเซ็น เนื่องจากอ่านข้อความที่เขียนในเอกสารไม่ชัดเจน ซึ่งเหตุการณ์นี้สร้างความมึนงงให้กับตนเองและพนักงานที่ร้าน ต่อมา ในวันที่ 15 สิงหาคม นิติกรคนเดิมก็ได้เดินทางเข้ามาที่ร้านอีกรอบ พร้อมกับเจ้าหน้าที่เทศกิจ เทศบาลเมืองศรีราชา จำนวน 2 คน นำใบประกาศจากทางเทศบาลเมืองศรีราชามาติดไว้ที่บริเวณหน้าร้าน ซึ่งภายในประกาศระบุว่า ตามที่นิติกรชำนาญการตนนี้ ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น เทศบาลเมืองศรีราชา ได้ตรวจสถานประกอบกิจการที่ร้านดังกล่าวแล้วพบว่า ผู้ประกอบกิจการจำหน่ายอาหาร โดยไม่ได้รับหนังสือรับรองการแจ้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น พิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และเทศบัญญัติ เรื่องสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2548 ของเทศบาลเมืองศรีราชา จึงได้ออกคำสั่งให้ท่านหยุดดำเนินกิจการไว้ทันที จนกว่าจะมีหนังสือรับรองการแจ้งการจำหน่ายอาหาร หากไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง […]